Vitale toekomst voor Overijsselse dorpen en kleine kernen

Op een bijeenkomst in Hoonhorst hebben vorige week de wethouders van de meeste gemeenten in Overijssel en Monique van Haaf, gedeputeerde voor ruimte van Overijssel, de eerste stap gezet voor een Agenda voor een vitale toekomst. Deze agenda moet de kansen en perspectieven voor het landelijk gebied in samenhang met kernen en steden gaan bevatten. De bijeenkomst was een initiatief van wethouder Agricola van de gemeente Dalfsen. Gedeputeerde Van Haaf en de wethouders waren er in Hoonhorst wel over uit: het is goed toeven in onze dorpen en kleine kernen.

Hoe de samenhang tussen stad en platteland werkt, werd geschetst aan de hand van de situatie in gemeente Zwolle, waar een mooi uitloopgebied en de directe nabijheid van de stad elkaar versterken. Vanuit de Agenda bundelen de gemeenten in het landelijk gebied en de provincie hun krachten om het landelijk gebied op de kaart te krijgen, ook in Den Haag. Want het leven in het landelijk gebied heeft veel te bieden. Dit wordt bevestigd door onderzoeker Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel. Zo is in delen van het landelijk gebied in Overijssel de werkgelegenheid de afgelopen jaren gestegen. En uit landelijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat mensen op het platteland gemiddeld genomen gelukkiger en gezonder zijn dan stedelingen.

Gedeputeerde Monique van Haaf is blij met dit initiatief, dat op de steun van de provincie kan rekenen: “Er is een beweging op gang gekomen waar we de vaart in willen houden.” Een kerngroep bestaande uit de wethouders van Raalte, Zwolle, Hardenberg en Staphorst gaat met steun van de provincie aan de slag om de thema’s voor de agenda te benoemen. In de loop van 2017 komen de wethouders van alle gemeenten en gedeputeerde Van Haaf opnieuw bijeen om verder aan de slag te gaan de met de Agenda voor een vitale toekomst.

Het bericht Vitale toekomst voor Overijsselse dorpen en kleine kernen verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV