Gemeente plaatst JOP in Stationsgebied van Dalfsen

Het succes van de JOP is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf. De gemeente Dalfsen heeft op donderdag 27 juli de jongeren ontmoetingsplek (JOP) in het stationsgebied geplaatst. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van Dalfser jongeren om een ontmoetingsplek in Dalfsen te krijgen. Zij hebben zelf de regie genomen voor de plaatsing van een JOP. Een groep jongeren heeft, in samenwerking met SMON en politie, locaties in kaart gebracht die de partijen geschikt vonden voor een JOP. Na toetsing van deze locaties door de gemeente Dalfsen is het voorstel om de JOP hier te plaatsen aangenomen door de gemeenteraad.

De gemeente vindt het belangrijk dat de jeugd een eigen plaats heeft om elkaar te ontmoeten. “De gemeente is zich bewust van eventuele overlast die een JOP kan veroorzaken”, aldus wethouder Jan Uitslag. “Daarom hebben we, in samenwerking met de jongeren en SMON, huisregels opgesteld. Daarmee is het succes van de JOP voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf”. De gemeente evalueert de JOP met enige regelmaat in samenwerking met jongerenwerk, belanghebbenden, omwonenden en politie. “Daarmee zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle
JOP aanwezig. En ik hoop écht dat het voor alle partijen een succesvol halfjaar gaat worden.” De JOP wordt in eerste instantie voor een half jaar geplaatst, waarna besloten wordt over verlenging.

In Dalfsen is jarenlang een JOP geweest waar nu het Waterfront wordt gerealiseerd. Die JOP was succesvol en de intentie was dan ook om zo snel mogelijk, na het verdwijnen van de JOP, een nieuwe te plaatsen. Dit bleek echter minder eenvoudig dan gedacht. Door een grote hoeveelheid handtekeningen aan te bieden aan toenmalig wethouder Maurits von Martels, hebben de jongeren hun behoefte opnieuw kenbaar gemaakt. Vervolgens heeft het college de behoefte aan een JOP voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om zo snel mogelijk
een JOP te plaatsen, waarmee de jongeren ook zelf aan de slag zijn gegaan.