juli, 2017

Volgorde per maand

 

Stichting Leergeld bereidt zich voor op nieuw seizoen

Bij Stichting Leergeld Deventer zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Eind augustus beginnen niet alleen de scholen weer maar ook de sportclubs en de muzieklessen. Begin juni ontvingen alle kinderen die in het vorige seizoen gebruik maakten van Stichting Leergeld een formulier voor een herhalingsaanvraag. Bij een nieuwe aanvraag wordt die aanvraag bij de mensen thuis besproken. De aanvraag wordt definitief toegekend zodra de ouders of verzorgers van het kind een inkomensbewijs inleveren. Voor heel veel kinderen is dat ook al gebeurd.

Uitbreiding van de doelgroep
In 2016 maakten ruim 1600 kinderen gebruik van Stichting Leergeld, dit is ruim 70% van de totale groep kinderen die in Deventer in armoede opgroeit. Dit jaar zal het aantal kinderen dat een beroep doet op Leergeld aanzienlijk groter zijn omdat de financiële mogelijkheden van de stichting zijn verruimd. Staatssecretaris Klijnsma heeft namelijk onder de naam Kansen voor Kinderen een programma gelanceerd dat er voor zorgt dat er in de jaren 2017 tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van 100 miljoen euro extra beschikbaar is voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen. De gemeente Deventer krijgt hiervoor ruim een half miljoen extra voor kinderen in armoede. Deze regeling maakt het mogelijk dat Stichting Leergeld de criteria om in aanmerking te komen voor de regeling kan verruimen van 110 naar 120% van de geldende bijstandsnorm. Naar verwachting zullen enkele honderden kinderen extra gebruik kunnen maken van Stichting Leergeld.

Bestuurslid Henk Groothuis: “Doordat onze vrijwilligers bij mensen thuis komen om na te gaan wat er nodig is weten we bij de stichting goed welke noden en behoeften er zijn. Bij Stichting Leergeld leeft dan ook de sterke wens een regeling te maken voor huiswerkbegeleiding. Veel kinderen hebben op de middelbare school net dat steuntje in de rug nodig om goed mee te kunnen komen. Ook is er behoefte aan geld voor extra begeleiding van kinderen met overgewicht. Tenslotte zou Stichting Leergeld graag de jaarlijks bedragen per kind wat verhogen.

Deze bedragen zijn al meer dan tien jaar hetzelfde. Voor 2017 heeft de gemeente deze wensen van Stichting Leergeld niet ingewilligd. Een groot deel van het geld dat bedoeld is voor hulp in natura aan kinderen wordt door de gemeente besteed aan bewindvoering van ouders die niet zo goed met hun geld kunnen omgaan. Wat Stichting Leergeld betreft is dit niet de bedoeling van de regeling van Klijnsma. Gelukkig heeft de wethouder toegezegd het geheel voor 2018 opnieuw te bekijken.

Cultuur en muziek
Hoe het zal gaan met de aanmeldingen voor cultuur- en muzieklessen is nog wel een beetje spannend. De Leeuwenkuil maakt een grote reorganisatie door. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat ouders hun kinderen centraal bij de Leeuwenkuil inschrijven. De docenten zijn niet meer in dienst van de Leeuwenkuil maar werken verder als zzp-er en moeten dus zelf op zoek naar klanten. Leergeld besteedt hier extra aandacht aan en heeft alle docenten voorzien van de nodige informatie. Kinderen met een Leergeld Cheque kunnen deze inleveren bij de docent en Leergeld betaalt het lesgeld aan de betreffende docent. Kinderen mogen niet de dupe worden van een andere werkwijze bij de Leeuwenkuil.

Cadeaubox voor een jarig kind
Stichting Leergeld heeft een overeenkomst gesloten met Jarige Job. Deze stichting zorgt er voor dat kinderen in de leeftijd van 4 tot en 12 jaar een verjaardagsbox krijgen. In de verjaardagsbox zit alles wat nodig is voor een verjaardag: lekkers voor thuis, traktaties voor op school, versieringen zoals ballonnen en slingers, cadeautjes en natuurlijk een taart die met glazuur, slagroom en kaarsjes kan worden omgetoverd tot verjaardagstaart. Mensen die gebruik maken van de Voedselbank krijgen de box als ze bij de Voedselbank hun pakket ophalen. Gebruikers van Stichting Leergeld ontvangen de box via de post.

Veilig zwemmen
Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor de zwemlessen. Afgelopen jaar haalden ruim 130 kinderen hun zwemdiploma. Gezien het aantal aanmeldingen tot nu toe verwacht Stichting Leergeld dit jaar een vergelijkbaar aantal kinderen. De lessen starten begin september en worden voornamelijk gegeven in het Borgelebad. Deze lessen worden mede mogelijk door een bijdrage van Nefit en door de uitstekende samenwerking met Sportbedrijf Deventer.

Leergeld blijft nodig
Ondanks het feit dat de Nederlandse economie inmiddels weer hard groeit daalt het aantal kinderen dat in armoede opgroeit niet of nauwelijks. Ook in Deventer is er nog geen sprake van een echte daling van het aantal gezinnen in de bijstand (nu ongeveer 3000). Het beroep dat landelijk gedaan wordt op Leergeld stijgt nog steeds. Inmiddels zijn er meer dan honderd lokale stichtingen. Een groot deel daarvan bestrijkt meerdere gemeenten zodat de landelijke dekking snel toeneemt. Henk Groothuis van Stichting Leergeld Deventer: “Aan de ene kant is het natuurlijk erg mooi dat steeds meer kinderen geholpen kunnen worden maar aan de andere kant zou deze armoede in een rijk land als Nederland niet mogen voorkomen”.

 

Dodelijk ongeval op de A1 bij Holten

FOTO: Politie.nl Op de A1 bij Holten is zondagmorgen een man uit Polen omgekomen bij een eenzijdig ongeval. De twee andere inzittenden van de auto, twee vrouwen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De drie reden op de A1 richting Deventer. Volgens een getuige begon de auto te slingeren, reed daarna tegen een vangrail en botste tegen een brugpijler aan waarna de auto tot stilstand kwam. De man uit Polen is ter plaatse overleden.

 

Gemeente plaatst JOP in Stationsgebied van Dalfsen

Het succes van de JOP is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf. De gemeente Dalfsen heeft op donderdag 27 juli de jongeren ontmoetingsplek (JOP) in het stationsgebied geplaatst. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van Dalfser jongeren om een ontmoetingsplek in Dalfsen te krijgen. Zij hebben zelf de regie genomen voor de plaatsing van een JOP. Een groep jongeren heeft, in samenwerking met SMON en politie, locaties in kaart gebracht die de partijen geschikt vonden voor een JOP. Na toetsing van deze locaties door de gemeente Dalfsen is het voorstel om de JOP hier te plaatsen aangenomen door de gemeenteraad.

De gemeente vindt het belangrijk dat de jeugd een eigen plaats heeft om elkaar te ontmoeten. “De gemeente is zich bewust van eventuele overlast die een JOP kan veroorzaken”, aldus wethouder Jan Uitslag. “Daarom hebben we, in samenwerking met de jongeren en SMON, huisregels opgesteld. Daarmee is het succes van de JOP voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf”. De gemeente evalueert de JOP met enige regelmaat in samenwerking met jongerenwerk, belanghebbenden, omwonenden en politie. “Daarmee zijn de randvoorwaarden voor een succesvolle
JOP aanwezig. En ik hoop écht dat het voor alle partijen een succesvol halfjaar gaat worden.” De JOP wordt in eerste instantie voor een half jaar geplaatst, waarna besloten wordt over verlenging.

In Dalfsen is jarenlang een JOP geweest waar nu het Waterfront wordt gerealiseerd. Die JOP was succesvol en de intentie was dan ook om zo snel mogelijk, na het verdwijnen van de JOP, een nieuwe te plaatsen. Dit bleek echter minder eenvoudig dan gedacht. Door een grote hoeveelheid handtekeningen aan te bieden aan toenmalig wethouder Maurits von Martels, hebben de jongeren hun behoefte opnieuw kenbaar gemaakt. Vervolgens heeft het college de behoefte aan een JOP voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om zo snel mogelijk
een JOP te plaatsen, waarmee de jongeren ook zelf aan de slag zijn gegaan.

 

Plofkraak in Diepenveen

In Diepenveen is in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.10 een plofkraak geweest bij de Rabobank in de Dorpsstraat. Direct na de meldingen die van diverse kanten binnenkwamen, stuurde de meldkamer alle eenheden die richting op. Bij aankomst van de politie was de brandweer al ter plaatse. Omdat het niet duidelijk was of er explosiegevaar was, werd de plaats delict ruim afgezet.
Kort na de plofkraak ontstond er een vuur bij de pinautomaat. Voor de zekerheid zijn twee woningen ontruimd. Een expert op het gebied van explosieven kwam ter plaatse, ook verleende de politiehelikopter ondersteuning vanuit de lucht. Even later werd door de meldkamer doorgegeven dat op de Marsmangaarde in Deventer een auto in brand stond. Dit was een Volkswagen Golf. Deze auto bleek een week geleden te zijn gestolen vanaf de Nicolaas Maesstraat in Twello. De politie onderzoekt of deze auto betrokken is geweest bij de plofkraak in Diepenveen. Tijdens het buurtonderzoek hebben agenten al met meerdere omwonenden gesproken.

 

ZomerOndernemer voor vierde keer in Zwolle

Het is zomervakantie in de regio Zwolle. Veel jongeren genieten van een welverdiende vakantie of kiezen ervoor om wat bij te verdienen in de lokale supermarkt. Een aantal ambitieuze jongeren uit de omgeving van Zwolle pakken het anders aan deze zomer. Zij hebben zich opgegeven voor het ondernemersproject ZomerOndernemer en starten tijdens hun zomervakantie een eigen bedrijf.

Het project is afgelopen dinsdag begonnen met een driedaagse training. De jongeren maakten kennis met elkaar en het ondernemerschap. De komende weken zijn ze te gast bij lokale ondernemers en krijgen ze workshops en presentaties. Het project sluit af met een feestelijke kick out waarbij de jonge ondernemers hun bedrijf presenteren voor een groot publiek.

Het project
ZomerOndernemer is een project voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Onder begeleiding van professionele trainers starten de deelnemers een eigen bedrijf. Ze ontvangen een startkapitaal en zijn verzekerd. Dankzij de steun van sponsoren als Fonds 21, CCHO, Instituut Gak en Loyals kunnen jongeren gratis deelnemen aan het project.

Landelijk actief
Het project van Stichting The New Entrepreneur bestaat al sinds 2010 en is de afgelopen jaren gegroeid in Nederland. Het project is deze zomer actief in Amersfoort, Amerstreek-Breda, Arnhem, Flevoland, Oss-Bernheze, Rotterdam, Utrecht/Stichtse Vecht, Westfriesland, Zeeland en Zwolle. Het doel van het project is het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij jongeren en het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap.