Grote Kerkhof Deventer autovrij per 2 januari 2019

Het college heeft het besluit genomen dat het Grote Kerkhof per 2 januari 2019 autovrij wordt. Dit was afgesproken in het Collegeakkoord ‘Met lef en liefde voor Deventer’. Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage en staat open voor bezwaar en beroep.

Carlo Verhaar (GroenLinks) en verantwoordelijke wethouder voor de binnenstad zegt: “Met het verdwijnen van de parkeerplaatsen wordt het Grote Kerkhof weer een echt plein. Een plek waar je rustig kunt wandelen, genieten van de prachtige omliggende gebouwen en waar activiteiten kunnen worden georganiseerd. Dat is even wennen voor de mensen die nu op het Grote Kerkhof parkeren, maar het draagt bij aan een aantrekkelijkere binnenstad.”  In de afgelopen periode zijn alle direct belanghebbenden, zoals de bewonersvereniging Polstraat e.o., de Lebuinuskerk, Sociëteit de Hereeniging, SDBM en de horeca aan het plein, geïnformeerd over de plannen. Het Grote Kerkhof wordt vooralsnog afgezet met paaltjes. Dit vooruitlopend op een herinrichting van het plein in samenhang met Nieuwe Markt en Stromarkt. Vergunninghouders, bewoners en bezoekers van de binnenstad worden onder meer met brieven en verkeersborden op de hoogte gesteld van de wijziging.