Informatieavond over uitgifte nieuwe kavels in Lierderholthuis

Lierderholthuis groeit. Met de bouw van de laatste woningen aan Molenerven en Lierderbroek zijn alle beschikbare kavels in Lierderholthuis in gebruik genomen. Reden genoeg om voorbereidingen te treffen voor de uitgifte van nieuwe kavels. De gemeente neemt de bewoners van Lierderholthuis en geïnteresseerden in een woning in deze kern graag mee in haar plannen. Dit gebeurt tijdens een speciale informatieavond op 12 december 2018, om 20.00 uur in het dorpshuis in Lierderholthuis. Tijdens deze avond presenteert de gemeente haar ideeën over de ligging en grootte van de acht tot tien nieuwe kavels. Ook wordt een beeld gegeven van de openbare ruimte eromheen, waaronder het groen, de trottoirs en de parkeerplaatsen. En verder komen de wijziging van het bestemmingsplan, de werkzaamheden die nodig zijn om de kavels geschikt te maken voor woningen en de bijbehorende planning aan bod.