Intentieovereenkomst gemeente, SallandWonen en Nikkels over herontwikkeling Abersonterrein Olst

De gemeente Olst-Wijhe, SallandWonen en Nikkels Projecten hebben een intentieovereenkomst gesloten over de herontwikkeling van het Abersonterrein en aangrenzende gronden in Olst.

Deze intentieovereenkomst houdt in dat SallandWonen en Nikkels het oude fabrieksgebouw gaan slopen en circa 62 woningen kunnen realiseren. Twintig woningen worden sociale huurwoningen.

Kwaliteitsimpuls dorpsrand Olst-Oost

Met deze gebiedsontwikkeling wordt een aantal actuele zaken opgepakt die al geruime tijd hoge prioriteit hebben bij de gemeente. Allereerst wordt voorzien in een behoefte aan woningen, zowel voor de vrije sector als voor de sociale huursector. Daarnaast wordt de sloop opgepakt van de oude Abersonfabriek. Deze fabriek heeft een vervallen uitstraling en doet afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit. Tevens worden een aantal noodzakelijke milieu- en bodemsaneringen uitgevoerd. Ook betekent de ontwikkeling een kwaliteitsimpuls voor de dorpsrand van Olst-Oost. De doorgaande fietsverbinding tussen de nog aan te leggen Ter Stege-tunnel onder het spoor door en het sportcluster bij de Hooiberg, wordt door deze gebiedsontwikkeling ook verder mogelijk gemaakt.

Nota van uitgangspunten

De gemeente heeft een nota van uitgangspunten vastgesteld waaraan de gebiedsontwikkeling Aberson/Olst-Oost moet voldoen. Binnenkort gaan SallandWonen en Nikkels weer in gesprek met de omwonenden over de verdere uitwerking van deze ontwikkeling

 

Het bericht Intentieovereenkomst gemeente, SallandWonen en Nikkels over herontwikkeling Abersonterrein Olst verscheen eerst op Salland TV.