Leerlingen Capellenborg in debat met kandidaat-raadsleden

Op 19 maart gingen leerlingen van de Capellenborg, school voor voortgezet onderwijs in Wijhe, in debat met kandidaat-raadsleden. De afgelopen tijd hebben zij zich verdiept in de lokale politiek.

Mavo 3-leerlingen hebben inwoners van Olst-Wijhe ondervraagd. Ze wilden er achter komen waarom mensen hier graag wonen en waarover ze (on)tevreden zijn. Ook stelden zij vragen over de verkiezingen op 21 maart. Leerlingen uit havo 4 ondervroegen medeleerlingen van de Capellenborg. Alle informatie is gebundeld, samen met de kernpunten uit de verkiezingsprogramma’s. Zo zijn de klassen gekomen tot de opzet voor het debat op 19 maart. Zes leerlingen stelden de vragen aan de kandidaat-raadsleden.

Levendig debat
Hoe goed de leerlingen waren voorbereid, bleek wel tijdens het debat. Van hondenpoep tot winkelaanbod en van scholen tot jongeren en politiek. Over alle onderwerpen wisten de leerlingen kritische vragen te stellen. Burgemeester Strien sprak zijn complimenten uit voor de goede voorbereiding en het levendige debat. Hij komt in april op school om door te praten over het thema jongerenparticipatie. En misschien zien we een aantal van deze leerlingen nog wel eens terug in de politiek.

Voorbereiden op de maatschappij
Zowel de Capellenborg als de gemeente hechten veel waarde aan gezamenlijke activiteiten. Sven Metzemakers, directeur van de Capellenborg: “Als onderwijsinstelling dragen wij bij om jongeren voor te bereiden op onze maatschappij. Wij vinden dat deze ontwikkeling juist ook buiten de school moet plaatsvinden. Voor leerlingen is onderwijs aan de hand van thema’s, nu de verkiezingen en het ‘politieke bedrijf’, betekenisvol. Naast kennis worden ook vaardigheden ontwikkeld die je nu en later nodig zult hebben in onze maatschappij”. Burgemeester Ton Strien is blij met de inzet van de Capellenborg: “We vinden het heel belangrijk om jongeren te betrekken bij de democratie in de gemeente. Zo komen ze op een leuke, laagdrempelige manier, die aansluit bij hun leeftijd en niveau, in aanraking met de gemeente. Als ze volwassen zijn, is de gemeente hen niet vreemd. Het project met de Capellenborg is hier een mooi voorbeeld van. Het is belangrijk dat jongeren zien dat je zeer verschillend kunt denken over de inrichting van de samenleving en dat zij daarin hun eigen keuzes kunnen maken. Het project draagt bij aan de algemene ontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook aan taal. Enkele leerlingen zijn aan de slag gegaan met vlogs voor de verkiezingen. Ik ben geïnterviewd, maar ook alle lijsttrekkers. Het afnemen van interviews en stellen van vragen helpt jongeren om assertiever te worden. Ook de 13 basisscholen betrekken we bij de gemeente. Al vanaf de onderbouw komen kinderen bij ons. Het project Droomscholen van de middenbouw, dat pas is afgerond, is hier onderdeel van. We werken met veel plezier met kinderen en jongeren om zo een bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke vorming.”

Source: Salland TV