Leerlingenvervoer gemeente Raalte naar TCR

Het leerlingenvervoer in de gemeente Raalte wordt vanaf 4 september geregeld door TCR. In de zomer van 2017 verloopt het huidige contract met de vervoerder Willemsen De Koning.  De gemeente Raalte heeft onlangs de Europese aanbesteding voor het leerlingenvervoer voor haar eigen gemeente afgerond en de opdracht gegund aan TCR. Bij de aanbesteding heeft de gemeente gekeken naar zowel de prijs als de kwaliteit van de aanbieders. TCR kwam hierbij het beste uit de bus. Het contract heeft een looptijd van een jaar en kan drie keer met een jaar verlengd worden.

Op dit moment worden kinderen binnen de regeling leerlingenvervoer zoveel mogelijk gestimuleerd om te fietsen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voor kinderen voor wie dat niet mogelijk is, regelt de gemeente het vervoer in de vorm van taxibusjes. Algemeen uitgangspunt is dat alle leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig (op eigen gelegenheid) naar school gaan. De gemeente zet zich al jaren samen met de ouders/verzorgers in om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het project MEE op weg. Bij dit alles staat het belang van het kind, de leerling, voorop.