Meer parkeerplekken op de Worp in Deventer

Het stadsbestuur van de gemeente Deventer wil 300 gratis verharde parkeerplekken aanleggen op de Melksterweide. Op drukke momenten wordt daar nu al geparkeerd, maar daar is het gebied niet op ingericht. In het voorstel van het college wordt een deel van de Bolwerksweg afgesloten voor doorgaand verkeer, zodat hier een veiliger situatie ontstaat voor fietsers en voetgangers. Parkeren in de bermen wordt tegengegaan. Om het zicht op de bomenlaan bij het Worpplantsoen  mooier te maken en daarbij ook leefomstandigheden van de lindebomen te verbeteren, wil het college de parkeerdruk daar verminderen. Ze willen daar een laag parkeertarief voor ruim 100 plekken langs de laan gaan invoeren.

Het bericht Meer parkeerplekken op de Worp in Deventer verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV