Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen WMO

De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen gaan de levering en het onderhoud van hulpmiddelen opnieuw aanbesteden. Het gaat om hulpmiddelen zoals rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dit moment hebben de gemeenten een contract met Welzorg. Aangezien de gemeenten niet tevreden zijn over de kwaliteit van Welzorg in de afgelopen periode, wordt het contract met ingang van 1 januari 2018 opgezegd.

De gemeenten hebben een document opgesteld dat de huidige raamovereenkomst met Welzorg evalueert. Er is gekeken naar de uitgangspunten van de vorige aanbesteding en hoe dat in de praktijk heeft uitgepakt. Op basis hiervan is een visie ontwikkeld en zijn uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe aanbesteding. De gemeenten willen ervoor zorgen dat de kwaliteit de volgende contractperiode goed op peil is en blijft. Voordat de nieuwe aanbesteding van start gaat, zullen eerst de visie en uitgangspunten worden voorgelegd aan de Wmo-raden en de aanbieders.

Wethouder Herman Engberink: “Om voldoende tijd te hebben voor een zorgvuldige aanbesteding blijft Welzorg tot 1 oktober 2018 hulpmiddelen leveren en onderhouden. Dan zullen de gemeenten de nieuwe aanbesteding gunnen aan de partij die als beste uit de procedure komt. Op dit moment verandert er dus nog niets voor inwoners die gebruikmaken van hulpmiddelen van Welzorg. Zodra er wel iets verandert, gaan wij deze inwoners informeren.”

Het bericht Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen WMO verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV