Olst-Wijhe overweegt aanvraag keurmerk Cittaslow

Het College van B&W van de gemeente Olst-Wijhe ziet kansen in het verkrijgen van het keurmerk Cittaslow. Het heeft daarvoor in de afgelopen maanden onder het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een verkennende studie uitgevoerd naar de meerwaarde en draagvlak van dit internationale gemeentelijke keurmerk.

Internationaal keurmerk
Cittaslow betekent letterlijk langzame stad. Het is een internationaal keurmerk voor gemeenten tot 50.000 inwoners die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. En past in die zin goed bij de aard en het karakter van de gemeente Olst-Wijhe.

Marketing
Door het hanteren van het keurmerk Cittaslow kan Olst-Wijhe haar huidige profiel en identiteit verder versterken. Een profiel dat extern, in samenwerking met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners ook voor de marketing voor de gemeente meerwaarde kan hebben.

Raadsvergadering
Op 27 februari vergadert de gemeenteraad over de toepasbaarheid van het keurmerk Cittaslow voor Olst-Wijhe. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt besloten of daadwerkelijk overgegaan wordt tot het aanvragen van het keurmerk.