Ontwerpbestemmingsplan Olst-West ligt ter inzage

Op 2 november 2017 kan iedereen informatie krijgen over het ontwerpbestemmingplan Olst-west dat vanaf 25 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van het geldende bestemmingsplan uit 2005. Deze actualisatie is nodig omdat de wet voorschrijft dat elk bestemmingsplan na tien jaar wordt geactualiseerd.

Welke wijzigingen staan in het nieuwe ontwerpbestemmingplan?
Het nu vastgestelde ontwerp voor de rotonde op de Rijksstraatweg heeft vrij liggende fietspaden. Dit past niet geheel binnen het bestemmingsplan uit 2005. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de rotonde ongeveer acht meter naar het noordwesten is verplaatst en dus verder van de bestaande bebouwing af ligt.

In het nog geldende bestemmingsplan uit 2005 zijn de rotonde bij de Meente en de noordelijke ontsluiting van Abbott al opgenomen. Daarmee werd aangestuurd op meer veiligheid op de Veerweg en de Rijksstraatweg. Met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan worden ook de plannen “Olst, mooier aan de IJssel” mogelijk gemaakt.

De informatieavond wordt gehouden in de Denkkamer van het Holstohus en start om 19.30 uur.

Source: Salland TV