oktober, 2017

Volgorde per maand

 

ArboPositief in november

ArboPositief, de netwerkorganisatie van, voor en door werkzoekenden, organiseert een reeks tweewekelijkse bijeenkomsten. Op woensdag in Hardenberg en op dinsdag in Ommen. De onderwerpen sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan. Voor november staan bijeenkomsten gepland over onder meer netwerken, de elevatorpitch en speeddaten.

De economie trekt aan en er zijn meer werkzoekenden die een baan vinden. Toch zijn er lokaal zorgen over de nijpende vraag naar arbeidskrachten en het uitblijven van een match met werkzoekenden. Kortom, positieve landelijke ontwikkelingen die regionaal niet altijd zijn terug te zien. ArboPositief praat met verschillende partijen om daar verandering in te krijgen.

ArboPositief is een netwerkorganisatie van, voor en door werkzoekenden. Samen wordt gewerkt aan een betere en kansrijkere positie op de arbeidsmarkt. De bijeenkomsten in Hardenberg zijn op 1, 15 en 29 november in de ontvangstruimte op het bedrijventerrein Vechtpark, Vechtstraat 2D in Hardenberg. In Ommen op 7 en 21 november in De Kern, Bouwstraat 23. De inloop is vanaf 10.00 uur. De bijeenkomsten van ArboPositief zijn gratis. Wel betaal je voor het eerste kopje koffie of thee € 1,50. Meer informatie op Facebook ArboPositief Ommen-Hardenberg.

Source: Salland TV

Vincent Breen genomineerd voor titel Jonge Ambtenaar van het Jaar

Vincent Breen van de gemeente Raalte is één van de tien genomineerden in de strijd om de titel Jonge Ambtenaar van het jaar 2018. De organisatie van de verkiezing heeft Vincent uit alle inzendingen van overheidsorganisaties gekozen. Lef, een vernieuwende aanpak en een bijdrage aan succesvolle veranderingen zijn belangrijke criteria voor de nominatie. Vincent is door burgemeester Martijn Dadema én door inwoners van de gemeente Raalte aangedragen voor de titel. Bekijk de video waarin hij wordt aangedragen.

In de verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar worden uit alle overheidsorganisaties jonge ambtenaren gezocht die verandering voortbrengen. Het gaat om ambtenaren die lef hebben, vernieuwend zijn en bijdragen aan succesvolle veranderingen. Ze zien wat nodig is en weten daarop goed te anticiperen. Ze lopen voorop in verandering, zetten zich 100% in om het verschil te maken en weten anderen mee te krijgen. Het gaat om professionals tot de leeftijd van 36 jaar.
Vincent werkt al langere tijd bij de gemeente Raalte, maar sinds kort in de nieuwe rol van ruimtecoach. Hij denkt met inwoners mee over alle bouwplannen die in eerste instantie niet binnen het bestemmingsplan en regels voor vergunningen passen. Ook is spart hij met inwoners in een een vroeg stadium over de haalbaarheid van een plan. In januari 2018 wordt bekend wie van de genomineerden de titel van Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018 wint.

Source: Salland TV

Hengels ter waarde van 15.000 euro gestolen

Een sportvisser uit Wijhe is bestolen van zijn hengels. Er is in totaal voor 15.000 euro aan professioneel materieel verdwenen vanuit een schuur bij zijn woning. Uit deze schuur zijn vaste hengels, steekhengels en werphengels meegenomen. Volgens de wijkagent moet in verband met de hoeveelheid van spullen iemand iets gezien kunnen hebben. De inbraak vond plaats aan de Willem de Zwijgerlaan.

 

 

Vrije openingstijden horeca blijven

De vrije openingstijden in de binnenstad en het Havenkwartier blijven van kracht. De evaluatie van de pilot vrije openingstijden van ruim een jaar laat over het algemeen een positief resultaat zien. Op verzoek van de horeca om meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap is op 1 mei 2016 de pilot Vrije Openingstijden gestart. Vanaf die datum konden deelnemende horecaondernemers in de binnenstad en het Havenkwartier onder voorwaarden op vrijdagnacht, op zaterdagnacht en op vastgestelde feestdagen vrije openingstijden hanteren.

De ervaringen van bewoners en ondernemers zijn nu geëvalueerd. Het hanteren van vrije openingstijden is positief ervaren door de horecaondernemers. Zij ervaren een toegenomen omzet door bezoekersaantallen. Bovendien is de veiligheid van ondernemers en personeel toegenomen, er is een betere spreiding van vertrekkende bezoekers en de binnenstad is verlevendigd.

Uit de cijfers van de politie blijkt dat het aantal incidenten iets gedaald is, dat de politie minder overlast ervaart en dat het niet gelijktijdig vertrekken van de bezoekers de-escalerend werkt. En hoewel de resultaten van de bewoners enquête geen eensluidend beeld geeft, zijn de deelnemers van het bewonerspanel overwegend positief.

Bewoners geven aan dat zij last hebben van geluidsoverlast van vertrekkende bezoekers, roken op de terrassen, pleinen en straten. Deze overlast werd ook al ervaren voor de pilot. Bij vrije openingstijden houdt de overlast wel langer aan en gaat het om een groter gebied. Dat vraagt de aandacht. De gemeente gaat hierover met omwonenden in gesprek. Ondernemers in het Havenkwartier kunnen 12 keer gebruik maken van vrije openingstijden.

Source: Salland TV

Jan Jaap Kolkman opnieuw lijsttrekker PvdA Deventer

De leden van de PvdA in Deventer hebben op donderdag 26 oktober jl. PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman opnieuw aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Er waren geen tegenkandidaten, alleen Kolkman had zich voor de deadline van 16 oktober gemeld als kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Daardoor waren openbare lijsttrekkersverkiezingen niet aan de orde.

De geboren Deventenaar maakt zich hiermee op voor een nieuwe verkiezingsstrijd waarin hij de lijst van de PvdA Deventer aanvoert. Kolkman was eerder in 2014 ook lijsttrekker voor de PvdA, na het winnen van de lijsttrekkersverkiezing die toen onder de leden werd gehouden. Hij werd na de verkiezingen van maart 2014 wethouder in het huidige college van B&W. De PvdA behaalde toen 6 zetels in de gemeenteraad. Binnen het college van B&W heeft Kolkman o.a. de portefeuilles werk & economie, sociale zaken, zorg, jeugd en wonen.

Kolkman over zijn benoeming tot lijsttrekker: “De Partij van de Arbeid zit in het DNA van Deventer en ik ben als echte Deventenaar dan ook trots op het feit dat ik de lijst voor de PvdA weer mag aanvoeren. We staan daarbij voor een sterk en sociaal Deventer voor iedereen, waarbij we in Deventer de afgelopen jaren veel bereikt hebben op het gebied van wonen, werk en zorg.“ De volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de PvdA in Deventer worden op zaterdag 25 november vastgesteld door de lokale PvdA-leden.

Source: Salland TV