Overijssel spoort minister aan tot actie rond aanpak N35

Het verkeer op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal is de afgelopen jaren met 25 procent gestegen en die ontwikkeling zet ook in de toekomst door. Het aantal voertuigen van nu, gemiddeld 19.000 per etmaal, stijgt naar 24.000 tot 29.500 voertuigen per etmaal in 2040. Dat blijkt uit het onderzoek dat het Rijk, in samenwerking met de provincie Overijssel, heeft uitgevoerd. Daarmee zijn de knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid nog groter dan gedacht. “Dit onderzoek bevestigt nogmaals de ambitie uit de Marsroute. Het is nuttig en noodzakelijk om de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal om te bouwen tot 2×2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 km/uur”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor de mobiliteit in de provincie Overijssel.

Het bericht Overijssel spoort minister aan tot actie rond aanpak N35 verscheen eerst op Salland TV.