Overlast van de eikenprocessierups? Maak een melding!

FOTO: Silvia-Hellingman

Ook dit jaar hebben we weer te maken met de eikenprocessierups. De rups zorgt voor irritaties aan huid, luchtwegen en ogen. Eikenbomen met de eikenprocessierups herkent u aan een dicht spinsel rondom de takken en de stam van de boom. Om overlast te voorkomen wordt op diverse plekken met verschillende methodes bestreden. Ervaart u overlast? Maak dan een melding op www.raalte.nl/melding-eikenprocessierups.

De gemeente registreert uw melding en weegt af of ingrijpen nodig is. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal waargenomen rupsen of de grootte van het nest, de locatie (komen hier veel mensen langs of zijn ze langdurig aanwezig) en de beschikbare capaciteit. Indien besloten wordt om in te grijpen, worden de nesten weggezogen. Dit gebeurt alleen in prioritaire gebieden: binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom langs (hoofd)schoolroutes en rond kinderdagverblijven, begraafplaatsen en dagbestedingen. In andere gebieden worden de nesten niet weggezogen, maar worden de eiken voorzien van linten om weggebruikers te waarschuwen (zorgplicht gemeenten).

Herkenning van de rups
Eikenprocessierupsen zijn 2-3 cm lange grijsgroene rupsen met lange (tot 1 cm), witte afstaande haren (zie foto 1). Dit zijn niet de brandharen, deze zijn met het blote oog niet te zien. De rupsen hebben een donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Verplaatsingen gebeuren in lange kop-staart-rijen. Eikenprocessierupsen hebben een gezamenlijk nest waarin honderden rupsen zitten. Dit nest is gemaakt van lichtgrijze spinseldraden en bevat ook oude vervellingshuiden en brandharen van de rupsen. Het nest ziet eruit als een zakvormige grijze buidel van spinnenrag en bevindt zich op de stam of onder een tak-oksel van een eik (zie foto 2). De rupsen houden van warmte en maken hun nest daarom graag aan de zuidkant van de boomstammen.

Pas op voor de brandharen van de rups. De rups schiet deze minuscule haartjes af zodra hij zich bedreigt voelt. De brandharen zitten ook in het spinsel waaruit de nesten van de rupsen bestaan. Houd dus de nodige afstand, zeker bij winderig weer.

Voorkom klachten
Hoe voorkomt u contact met de brandharen van de eikenprocessierups? We hebben een aantal tips op een rij gezet.

• Houd afstand van een besmette boom.
• Gaat u naar een gebied waar de eikenprocessierups is? Bedek dan uw hals, armen en benen.
• Raak de rupsen en (oude) nesten niet aan. Vertel ook aan uw kinderen waarom zij eikenprocessierupsen niet moeten aanraken.
• Voorkom ook dat uw huisdier de rupsen en (oude) nesten aanraakt.

Ga voor meer tips naar de website van de GGD over de eikenprocessierups: www.oakie.info. Daar vindt u ook informatie over wat u bij klachten kunt doen.

Meer informatie
Op www.raalte.nl/eikenprocessierups vindt u meer over eikenprocessierups en de bestrijding ervan. U vindt daar ook een kaart waarop u kunt zien welke bestrijdingsmethode waar wordt ingezet.

Het bericht Overlast van de eikenprocessierups? Maak een melding! verscheen eerst op Salland TV.