Raadsonderzoek de Viking

FOTO: archief Salland TV De gemeenteraad van Deventer heeft op 27 september 2017 besloten een raadsonderzoek uit te voeren naar de ontwikkeling van het Filmtheater de Viking. Na het dossieronderzoek en verkennende interviews met sleutelpersonen in de afgelopen maanden, vinden op 5, 6 en 7 februari de openbare verhoren plaats. Daarmee wil de raad inzicht verkrijgen in het gevoerde bestuur, de aansturing, de verantwoording, de kostenbeheersing en het maatschappelijk vastgoedbeheer m.b.t. de realisatie van het project De Viking – film en theater. Ten tweede wenst de raad lessen te trekken uit deze inzichten op basis van concrete aanbevelingen. Het onderzoek biedt tot slot ook de mogelijkheid om publieke verantwoording af te leggen.

Het project De Viking werd door de gemeente samen met de NV Maatschappelijk Vastgoed (NV MVD) en het bestuur van De Viking verder vorm gegeven en uitgevoerd. Tot drie keer toe werd door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en door de raad verleend. De raad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan.

De onderzoekscommissie wil de informatie die tot nu toe is verkregen in het onderzoek verifiëren. Ook vindt de commissie het onderwerp van dusdanig belang dat zij publiekelijk zichtbaar wil maken hoe de ontwikkeling van en de besluitvorming over het filmtheater de Viking heeft plaatsgevonden.

Voor de verhoren zullen de volgende mensen worden opgeroepen:

De heer Ahne, voormalig wethouder ;

De heer Bakhuizen, voormalig gemeentesecretaris en voormalig directeur NV MVD;

De heer Beumer, regiemanager gemeente;

De heer Van Coeverden, voorzitter Stichting Theater Bouwkunde;

De heer Galesloot, concerncontroller gemeente ;

De heer De Groote, directeur NV MVD;

Mevrouw Grijsen, wethouder;

De heer Hartogh Heys, voormalig wethouder;

De heer Kossen, gemeentesecretaris;

De heer Waltman, projectleider NV MVD.

Source: Salland TV