Raalte klaar voor volgende stap omgevingsvisie

RAALTE – Met kroketten en ijsjes lokte de gemeente Raalte vorig jaar haar inwoners om mee te praten/denken over de nieuwe omgevingsvisie. Daaraan gaven toen 1079 mensen gehoor. De meningen zijn in beeld, maar hoe nu verder met de visie? Ook daarbij mogen de inwoners weer meepraten. En de manier waarop mag best weer onorthodox zijn, zo stelt burgemeester Martijn Dadema.

Dadema denkt aan gespreksavonden waarin de inwoners verschillende scenario’s voor de toekomst van de Raalter omgeving krijgen voorgelegd. Die moeten voor de zomer plaatsvinden. “Voor veel mensen is het gemeentehuis een te grote stap, dus zullen we misschien op ongebruikelijke locaties opzoeken. We willen opnieuw zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. Niet zo maar even, maar diepgaand. Daartoe moeten we ze prikkelen. We hebben immers nogal forse keuzes te maken.”
De gemeente heeft inmiddels drie kernopgaven geformuleerd als kader voor de komende discussies: De toekomst van het buitengebied; het aantrekkelijk en leefbaar houden van de bestaande wijken en dorpen én de optimale randvoorwaarden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren in de gemeente. Iedereen was het er tijdens de eerste fase over eens dat het groene buitengebied tot de kracht van Raalte behoort. “Ik hoop dat de inwoners van de dorpen die er ook van genieten daarover mee willen denken”, stelt Dadema.
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in het najaar de nieuwe omgevingsvisie kan vaststellen. Lees meer op raalte.nl/onzeleefomgeving.

Source: SallandCentraal

Het artikel Raalte klaar voor volgende stap omgevingsvisie verscheen het eerst op Salland1.