Raalte sluit 2016 financieel gunstiger af dan verwacht

De gemeente Raalte sluit het jaar 2016 gunstiger af dan bij de zomernota 2016 was voorzien. Dat blijkt uit de jaarstukken 2016 die het college van B&W deze week presenteert. Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat: “in verbinding met de samenleving” dat is de rode draad als we terugblikken op het jaar 2016. Bij steeds meer werkzaamheden kijken we hoe we dit met inwoners, organisaties en ondernemers kunnen oppakken. We hebben veel gerealiseerd op allerlei beleidsterreinen en sluiten 2016 financieel gunstiger af dan we bij de zomernota 2016 hadden voorzien. Dat is een prima resultaat”. De jaarstukken 2016 worden op 13 juli 2017 in de gemeenteraad behandeld.

Financieel resultaat 2016
De jaarrekening 2016 sluit met een “bruto” positief resultaat van € 2,92 mln. Van dit resultaat moet in 2017 een bedrag van € 1,1 mln. opnieuw beschikbaar worden gesteld als gevolg van overlopende posten van 2016 naar 2017. Daarmee komt het netto resultaat op een positief saldo van € 1,82 mln. Dit is € 1,34 mln. voordeliger dan bij de zomernota 2016 werd verwacht, toen werd een positief resultaat verwacht van 0,48 mln. Dit resultaat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere algemene uitkering, een positieve afrekening van de belastingdienst over voorgaande dienstjaren en een voordelig renteresultaat. Daarnaast zijn een aantal kleinere “plussen en minnen” ontstaan.

Het bericht Raalte sluit 2016 financieel gunstiger af dan verwacht verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV