Raalte stelt ambitieuze koers recreatie en toerisme voor

De gemeente Raalte wil graag 250 extra banen, 18.000 extra overnachtingen en €16 miljoen aan extra bestedingen in 2020 in Salland. De gemeente Raalte heeft een stevige ambitie geformuleerd om de sector recreatie en toerisme te versterken. In het koersvoorstel staat het ondersteunen van ondernemers centraal. De gemeente wil daarnaast meer samenwerking tussen de Sallandse partijen om samen de Sallandse ambitie te realiseren.De ambitie verwezenlijkt de gemeente zeker niet alleen. Sterker nog, de ambitie is een uitnodiging aan alle partijen in Salland, waaronder ook buurgemeenten, om samen op te trekken. Wethouder Jacques van Loevezijn: “Een optimale samenwerking in Salland. Dat heeft de aandacht, want dat maakt dat we dit doel kunnen behalen”.

Ondersteunen ondernemers
Ondernemers staan centraal in de voorgestelde koers. Zij zijn van alle spelers in de recreatief toeristische sector het meest belangrijk. Zij zijn de sleutel tot het succes. Daarom richt de gemeente zich op het faciliteren van ondernemers. Zo blijkt er vraag te zijn naar meer dagrecreatie binnen onze gemeente. Daarom staan wij open voor nieuwe initiatieven die van Raalte en Salland een nog aantrekkelijker bestemming maken.

Brengen van verbinding
Naast het faciliteren van ondernemers richt de voorgestelde koers zich op het verbinden door samenwerking te stimuleren. Het gaat hierbij om samenwerking tussen ondernemers, verschillende overheden en andere organisaties.

Totstandkoming koers
Het voorstel is tot stand gekomen in een intensief proces met de Raalter samenleving. Het huidige beleid is geëvalueerd met ondernemers. Vakexperts op diverse gebieden, inwoners en ondernemers hebben samen vooruitstrevende ideeën gegenereerd voor toekomstig beleid. Tot slot hebben maar liefst 399 inwoners van de gemeente Raalte in een enquête aangegeven waar zij behoefte aan hebben.

Voorstel aan de gemeenteraad
De voorgestelde koers wordt op 15 mei a.s. besproken door de gemeenteraad in een raadpleinsessie. Op 1 juni neemt de raad een besluit in de raadsvergadering.