mei, 2017

Volgorde per maand

 

Er komt een scootmobieluitleen in Raalte

Donderdag 1 juni opent wethouder Gosse Hiemstra een scootmobieluitleen in Raalte. Dit gebeurt tijdens de opening van het nieuwe buurtcentrum op Swaenewoerd. Hiermee wordt de tweede scootmobielpool in de gemeente Raalte een feit. Vorig jaar opende al een uitleenpunt in Heino. Inwoners van de gemeente Raalte die minder goed ter been zijn kunnen tijdelijk een gratis scootmobiel lenen.

De scootmobielen zijn vanaf 1 juni ook te leen bij het buurtcentrum van de Zorggroep Raalte. De gemeente Raalte zocht de hulp van een zorginstelling om de uitleen te verzorgen. “Dit keer hebben we de Zorggroep Raalte gevraagd om de uitleen voor de inwoners van Raalte-dorp te organiseren. Zij waren meteen enthousiast! Veel gebruikers van een scootmobiel wonen in en om het buurtcentrum. Omdat de pool in de buurt is hopen we dat veel inwoners die slecht ter been zijn gebruik gaan maken van de gratis scootmobielen” aldus Gosse Hiemstra.

De vorig jaar geopende scootmobielpool in Heino ontwikkelt zich gestaag. “Doordat we na de zomer zijn gestart bleef de vraag aanvankelijk wat achter. Nu het mooie weer eraan komt gaan mensen meer naar buiten, en zal de scootmobielpool ook meer in trek raken. Daarnaast wijzen we eigenaren van een scootmobiel actief op het bestaan van de voordelige scootmobielpool. De verwachting is dat hierdoor een grotere vraag zal ontstaan naar de leenscootmobiel”, vertelt wethouder Gosse Hiemstra.

Het lenen van een scootmobiel is gratis en inwoners betalen ook geen eigen bijdrage zoals dat wel moet wanneer een scootmobiel wordt verstrekt door de gemeente. Hiemstra merkt daarbij wel op dat de scootmobielpool geen alternatief is voor inwoners die permanent zijn aangewezen op een scootmobiel. “Met nieuwe aanvragers bespreken onze medewerkers vanaf nu altijd of ze een ‘eigen’ scootmobiel nodig hebben of dat het efficiënter is om mee te doen aan de scootmobielpool”.

Daarnaast moet de pool ook zorgen voor veiligere situaties in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Geparkeerde scootmobielen op hallen en andere ruimtes kunnen problemen veroorzaken bij een eventuele ontruiming. Geparkeerde scootmobielen blokkeren nogal eens hallen en vluchtdeuren.
Wie in Raalte een scootmobiel wil lenen kan contact opnemen met de gastvrouw van het buurtcentrum op Swaenewoerd. De scootmobieluitleen in Heino is te bereiken via de receptie van Het Wooldhuis.

 

Lemelerveld ontwikkelt zich tot waterdorp van Salland

Wonen en wandelen langs het water geeft uitstraling aan het dorp

Op zes locaties langs het Overijssels Kanaal in Lemelerveld vinden bouwactiviteiten plaats, variërend van 1 tot 20 woningen. Ook in woonuitbreiding Nieuwe Landen II zijn en worden veel woningen gebouwd die gelegen zijn in de directe nabijheid van water. Bruggen zijn vernieuwd of krijgen een metamorfose.

Wandelpaden verbinden al dit moois en geven Lemelerveld kwaliteit en uitstraling.
Inmiddels zijn er meerdere onderdelen gerealiseerd, zoals de nieuwe Sukerbietenbrug als vervanging van het oude, donkere, viaduct. Hieronder is een fraaie kade aangelegd. De kade is meegenomen in de realisatie van het nieuwe centrum. Dit is onlangs opgeleverd. De Driepuntbrug ondergaat naar verwachting na de bouwvak een metamorfose. De inmiddels vaal geworden rode verf wordt dan vervangen door twee frisse witte bogen en een donkergrijze ondersteuningsconstructie.

De bogen worden daarmee meer benadrukt dan nu het geval is en de brug gaat in het beeld meedoen met de nieuwe Sukerbietenbrug, die dezelfde kleuren heeft. Het samenspel van deze twee bruggen staat in contrast met het beeld van het oude viaduct als doorsnijding door de N348 van het dorp. Verbinding tussen de dorpsdelen is het doel. Verantwoordelijk wethouder Klaas Agricola: “De beeldbepalende plekken in het dorp verdienen een goede uitstraling. Een dorp met samenhang, waar het aantrekkelijk wonen, recreëren en ondernemen is, is ons doel.”

Woningbouwprojecten

Dat geldt ook voor het woningbouwproject in aanbouw nabij het Deventer Punt, waar de Overijsselse kanalen Zwolle-Almelo en de zijtak naar Deventer bij elkaar komen. Een belangrijke plek op provinciaal niveau. De hier gelegen vernieuwde Driepuntbrug en de woningen in de stijl van de vroegere suikerfabriek, zijn over de kanalen van ver te zien en geven extra karakter en uitstraling aan Lemelerveld. Komende maand starten de bouwwerkzaamheden van het woningbouwplan Kloostertuin. Op deze voormalige locatie van Zaal Jansen wordt gestart met zeven starterswoningen en in het najaar of volgend voorjaar de nieuwbouw van appartementen in de stijl van het vroegere klooster van Lemelerveld. Het nieuwe gebouw wordt bewust prominent geplaatst op de hoek van het Kanaal en de Schoolstraat en geeft daarmee het straatbeeld aan.

Van rotte kies naar plek met sfeer
Wethouder Klaas Agricola is blij dat de plannen inmiddels steeds meer zichtbaar worden in het dorp: “We zijn bijzonder verheugd over de start van de bouwwerkzaamheden op de voormalige locatie van Zaal Jansen. Hier is vanuit het dorp, via Plaatselijk Belang, ook vaak aandacht voor gevraagd. Een rotte kies wordt veranderd in een plek met sfeer en uitstraling. De zone willen we ontwikkelen als het waterfront van Lemelerveld.”

Dalmsholtepad
In de Nieuwe Landen is recent het Dalmsholtepad aangelegd, vanaf de Driepuntbrug, langs de grote vijver, het buitengebied van Dalmsholte in. Het pad is net klaar en wordt al intensief gebruikt door veel Lemelervelders. Op langere termijn is vanuit de kanaalvisie de wens om dit pad langs het kanaal uit te breiden in verschillende richtingen.

 

De Marken en Present onderstrepen de samenwerking door ondertekening van een convenant.

Op 29 mei ondertekenden Irene de Negro, directeur bestuurder van de Marken en Frits Schutte, bestuurslid Present Deventer, een samenwerkingsconvenant. Met deze ondertekening bevestigt de Marken dat ze de komende jaren graag gezamenlijk met Present optrekt, op het gebied van verbeteren van de leefbaarheid en sociale duurzaamheid van de buurt en de wijk.

Woonstichting De Marken is al decennia actief als woondienstverlener in het landelijke gebied van de gemeente Deventer. De Marken is een zelfstandige, kleine verhuurder in het buitengebied van de gemeente Deventer (Bathmen, Diepenveen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar), waar ze zo’n 1.000 wooneenheden verhuren. Mede door de kleinschaligheid en een eigen technische dienst, is er goed direct contact met haar huurders. Ze kennen dan ook een hoge klanttevredenheid, aldus de Negro.

In sommige gevallen komt het voor dat een huurder van de Marken via zijn of haar hulpverlener een beroep doet op de vrijwillige inzet van Present. De eenmalige groepsinzet kan dan net hèt verschil maken voor de huurder. Zo weten de Marken en Present elkaar te vinden, wanneer dat nodig is.
De collega’s van de Marken zullen zich ook in 2017 weer als team inzetten via Present projecten en dragen zo ook zelf direct bij aan de beweging van Present, er zijn voor elkaar.

Fijn samenwerken dus tussen Present en de Marken. Een samenwerking die nu ook nog eens formeel is bevestigd.

 

Bereikbaarheid team Werk, Inkomen en Zorg verbeterd

Vanaf 1 juni 2017 wordt de bereikbaarheid van het team Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van de gemeente Olst-Wijhe verbeterd. De medewerkers van het team Werk, Inkomen en Zorg zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar tijdens de openingstijden voor vragen over de Wmo, jeugd, werk en inkomen. Dit verbeterpunt komt onder andere uit een onderzoek dat onder cliënten van de gemeente Olst-Wijhe is gehouden.

Wethouder Herman Engberink: “Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2016 is afgenomen kreeg het team Werk en Inkomen gemiddeld een 7,7 voor de dienstverlening, een mooie voldoende. Positieve punten die naar voren kwamen waren onder andere de overzichtelijke folder met daarin veel regelingen voor mensen die hoge kosten hebben en een laag inkomen. Ook werd het goede contact met de medewerkers positief beoordeeld.”

De wethouder vervolgt: “Eén van de verbeterpunten uit het klanttevredenheidsonderzoek was de telefonische bereikbaarheid van het team Werk, Inkomen en Zorg. Deze concrete aanbeveling voor verbetering kwam ook naar voren tijdens een brainstormavond die eind 2016 heeft plaatsgevonden met de Wmo Adviesraad en de Cliëntenraad WWB over de communicatie en zichtbaarheid van het team WIZ. Daarom hebben we besloten de telefonische bereikbaarheid uit te breiden. Dit betekent een verbetering van onze dienstverlening.”

Vanaf 1 juni 2017 vervalt het telefonische spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur en zijn de medewerkers van het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Olst-Wijhe iedere werkdag telefonisch te bereiken op het telefoonnummer 14 0570.

 

Meer woningen nodig in Deventer

Er zijn in de komende jaren circa 3.000 extra woningen nodig in Deventer. Dat staat in de Regionale Woonprogrammering West-Overijssel. De gemeente onderzoekt aan welke woningen precies behoefte is en neemt dit op in de Woonvisie. Provincie Overijssel en de gemeenten in West-Overijssel hebben afspraken gemaakt over de te bouwen woningen in de periode 2017-2027. De extra woningen zijn nodig voor de verwachte groei van de Deventer bevolking.
Onderzocht wordt aan welke categorie woningen behoefte is. Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Iedereen die een woning zoekt weet dat er nu al meer vraag is dan aanbod. De vraag neemt toe, dus er moeten woningen bij. We willen dat er in elke prijsklasse voldoende aanbod is, zodat er voor elke portemonnee een passende woning is. Een deel van de benodigde woningen is al opgenomen in nieuwe plannen, zoals in Steenbrugge. Maar er zijn ook nieuwe plannen nodig. De uitgangspunten voor de nieuwe woningen worden vastgelegd in de nieuwe Woonvisie die de gemeente dit jaar maakt.