Regionaal textielsorteercentrum mogelijk naar Deventer

Circulus-Berkel en de 8 gemeenten waar de afvalbeheerder actief is, starten een regionaal sorteercentrum voor textiel. De gemeenten willen hiermee voldoen aan de maatschappelijk verantwoorde standaarden voor textielverwerking. Het overgrote deel van het textiel dat nu door Circulus-Berkel wordt ingezameld, gaat naar buitenlandse partijen. Daarbij is geen zicht op de werkomstandigheden van de afzetpartners en verwerkers. Soms is kinderarbeid niet uit te sluiten. Met een regionaal sorteercentrum kunnen de aangesloten gemeenten wel garanties geven voor maatschappelijk verantwoorde textielverwerking.

Sociale werkgelegenheid
Bovendien biedt het sorteercentrum sociale werkgelegenheid, een goede omgeving voor het opleiden van medewerkers voor verdere doorstroom naar een baan. De verwachting is dat het sorteercentrum tussen de 30 en 45 fte aan sociale werkgelegenheid kan bieden. Deventer en Zutphen willen beide het sorteercentrum graag in hun gemeente. De mogelijkheden voor vestiging in een van beide gemeenten worden verder onderzocht.

Meer textielrecycling
Nu wordt circa 4 kg textiel per inwoner per jaar ingezameld. Dat kan groeien tot 10 à 12 kilo. Onder meer door de BEST-tas neemt het aandeel textiel in het restafval af en is de hoeveelheid ingezameld textiel in 2016 met 8% gestegen.