Schapenhouders: houd uw dieren in de gaten

Tussen dinsdagavond 12 juni en woensdagavond 13 juni zijn er 12 gedode schapen en een groot aantal gewonde schapen aangetroffen aan de Gravenweg in Wijhe. Op advies van de dierenarts heeft de schapenhouder 14 zwaar gewonde schapen in moeten laten slapen.
De schapen zijn slachtoffer van één of meerdere roofdieren, hierbij moet gedacht worden aan vos, wolf en/of hond. Dit blijkt uit het grote aantal getroffen dieren en de wijze waarop ze verwond zijn. “De verwondingen zijn niet typerend voor wolf”, aldus de organisatie Wolven in Nederland. Daarom wordt op dit moment DNA onderzoek gedaan dat uitsluitsel moet geven om welk roofdier het gaat. Dit duurt maximaal twee maanden.

We vinden het uiterst treurig voor de getroffen schapenhouder en zijn dieren. Burgemeester Ton Strien heeft contact gehad met de schapenhouder en de dierenarts en roept dierenhouders op alert te zijn en hun dieren goed in de gaten te houden. Wanneer mogelijk worden schapenhouders aangeraden de schapen voor de nacht naar binnen te halen. U kunt preventieve maatregelen treffen om schade aan uw schapen te voorkomen. Voor tips kunt u kijken op de site van het Faunafonds: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-informatie-per-diersoort/.

Source: Salland TV