juni, 2018

Volgorde per maand

 

Toekomstbestendig winkelcentrum Heino

Hoe ziet het winkelcentrum in Heino er in de toekomst uit? Dat is de vraag waarover de werkgroep Hart van Heino zich samen met de Heinose ondernemers en de gemeente Raalte buigt. Donderdag 28 juni gaven deze partijen het startsein voor het ontwikkelen van een integrale ontwikkelingsvisie 2018-2022.

Zowel wethouder Jacques van Loevezijn, die bij de start van dit initiatief betrokken was, als wethouder Dennis Melenhorst die nu de bestuurlijke verantwoordelijkheid overneemt zijn enthousiast over dit initiatief: ‘Met elkaar geven wij op deze manier het centrumgebied van Heino een actuele en heldere toekomstgerichte ontwikkelingsvisie. Dat is goed voor ondernemers, inwoners en toeristen!’.

Voorzitter Arnoud Wierdsma van de werkgroep Hart van Heino vult aan: ‘De werkgroep is zeer enthousiast over de opdracht. Wij leggen de lat hoog, en nodigen een ieder uit om input te leveren, zodat Heino nog mooier, leefbaarder en gezelliger wordt’.

Inbreng voor de visie
Hoe moet het centrum van Heino zich ontwikkelen en welke positionering hoort daarbij? En hoe behouden we daarbij de koopdracht en zorgen we ervoor dat lokale en regionale consumenten het centrum van Heino vaker bezoeken? Dat is de centrale vraag van de werkgroep ‘Hart van Heino’. Wil jij meedenken? Heb je een goed idee? De werkgroep nodigt je van harte uit om je inbreng te delen!

Binnen de visie worden ook verbindingen gelegd met De Fundatie (locatie Wijhe), de in wording zijnde toeristische visie ‘Salland Kompas’ en de wens tot het herstellen van de Leugenpomp Heino. De ontwikkelingsvisie moet in het 4e kwartaal van 2018 gereed zijn.

Leden werkgroep
De Werkgroep, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Arnoud Wierdsma, bestaat uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Heino, Heino Aktief, Winkeliersvereniging Heino en de gemeente Raalte. The Citadel Company is aangetrokken om de visie vorm te geven.

Subsidie
Om in Overijssel tot toekomstgerichte, compacte winkelcentra te komen, heeft de provincie met alle Overijsselse gemeenten Retaildeals afgesloten. De Retaildeal voor de gemeente Raalte richt zich expliciet op het centrum van Heino. De Ontwikkelingsvisie Centrum Heino wordt mede mogelijk gemaakt door de Retaildeal van de provincie Overijssel.

Source: Salland TV

CDA-jongeren bepalen koers verkiezingsprogramma

De CDA-jongeren bepalen de koers voor het CDA-verkiezingsprogramma. Tijdens deze zogenoemde CDJA50-barbecue gaan 50 jongeren discussiëren over thema’s voor het CDA-verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019.

‘’Als jongeren denken we uiteraard mee over het provinciale verkiezingsprogramma’’ vertelt Bart Bouwman, voorzitter van het CDJA Overijssel. ‘’Het CDA biedt de kans en deze grijpen we met beide handen aan, op deze manier kunnen wij mede de koers van het CDA tot 2023 bepalen’’. Statenleden van het CDA zullen ook aanwezig zijn bij deze samenkomst. De jongeren spreken over verschillende provinciale thema’s zoals energie, openbaar vervoer en recreatie. ‘’Dit zijn belangrijke onderwerpen die invloed hebben op de jongeren, wij moeten juist innoveren en ons voorbereiden op de toekomst’’.

De CDJA50-barbecue is vrijdag 6 juli vanaf 19:00 uur op een boerderij in Kampen. ‘’Jongeren uit de hele provincie, van Twente tot de Kop van Overijssel, komen hier bij elkaar om bouwstenen aan te leveren voor het provinciale verkiezingsprogramma’’ zegt Bouwman. ‘’Er is een nieuwe generatie opgestaan binnen het CDA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn maar liefst 15 CDA’ers jonger dan 32 jaar gekozen, veel met voorkeursstemmen. Na het succes in de gemeenten willen we dit herhalen op provinciaal niveau.’’
Alle jongeren uit Overijssel die willen bijdragen aan het verkiezingsprogramma van het CDA zijn uitgenodigd. ‘’Het lijkt zonnig weer te worden, dus de barbecue wordt in ieder geval al een succes’’ vertelt Bart Bouwman enthousiast. ‘’We zijn wel een evenement op Facebook gestart om in te schatten hoeveel jongeren komen, dus meld je vooral aan!’’

Jongeren die graag mee willen denken en eten kunnen zich aanmelden via Facebook van CDJA Overijssel. Vrijdag 6 juli 2018 vanaf 19:00 uur zijn zij van harte welkom aan de Zwartendijk 2 in Kampen.

Source: Salland TV

Olst-Wijhe evalueert incident reconstructie Grienden

De gemeente heeft een extern bureau opdracht gegeven om de inzet van de gemeente en de interactie rondom het incident aan de Jakke 8 in Wijhe te laten onderzoeken en te evalueren. Hieruit kan de gemeente lering trekken.

Tijdens de reconstructiewerkzaamheden in de wijk de Grienden in Wijhe is een huisaansluiting over het hoofd gezien waardoor er hardschuim in een woning aan de Jakke 8 is gekomen. Hierdoor moesten de bewoners de woning verlaten.

Gelet op de grote impact voor de betrokken bewoners in de vorm van overlast, verdriet en schade, heeft de gemeente besloten om het incident te laten onderzoeken en te laten evalueren door een externe deskundige, het bureau Cuijpers Consultany bv. Dit gespecialiseerde adviesbureau voor crisisbeheersing, rampen- en calamiteitenbestrijding heeft de opdracht gekregen om twee onderdelen specifiek te onderzoeken:

– de inzet van de gemeente, de rol en functioneren van de ambtelijke organisatie tijdens dit incident;

– de interactie c.q. communicatie tussen de ambtelijke organisatie, de verantwoordelijke bestuurders, de GGD IJsselland en de bewoners van de Jakke 8 in Wijhe.

Het evaluatierapport laat zien dat de gemeente de ernst en de impact van het incident, ondanks alle inzet die is gepleegd en de oprechte intenties, heeft onderschat. Als gevolg hiervan is de gemeente tekortgeschoten als het gaat om een tijdige opschaling en de kwaliteit van de interne en externe communicatie. De gevolgen hiervan worden door de gemeente betreurd. Deze punten en de aanbevelingen uit het evaluatierapport zal de gemeente ter harte nemen in het geval van nieuwe incidenten.

Source: Salland TV

Deventer meldt Zandweerd aan als proeftuin aardgasvrije wijken

Deventer heeft de wijk Zandweerd aangemeld bij de rijksoverheid als proeftuin voor aardgasloze wijken. Dit past in de duurzaamheids- en energiedoelstellingen van het college en de raad en is de volgende stap in de versnelling en opschaling van initiatieven voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen/wijken in Deventer en de regio.

Het ministerie van BZK heeft alle gemeenten opgeroepen uiterlijk 1 juli 2018 voorstellen in te dienen voor proeftuinen met als doel om per gemeente ongeveer 500 bestaande woningen op termijn aardgasvrij te maken. Per proeftuin is 4 tot 5 miljoen euro beschikbaar.

Ambitie
Frits Rorink, wethouder milieu: “Ook in Deventer gaan we van het aardgas af. Hoe dat gebeurt, bepalen we samen. Met Woonbedrijf ieder1, Rentree, De Marken, Eigen Bouw, Enexis Groep en provincie Overijssel hebben we samenwerkingsafspraken en een uitvoeringsagenda gemaakt om ruim 12.000 huurwoningen fossielvrij te maken. Uitgangspunt is dat de maandelijkse energie- en huurkosten voor bewoners nu en in de toekomst betaalbaar blijven”.

Leerproces
De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden. Hoe met aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving verbeterd kan worden, de energierekening betaalbaar kan blijven en de aanpak kosteneffectief kan worden uitgevoerd op grotere schaal.

Selectie
Voor het eind van de kabinetsperiode moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij (of klaar voor het afkoppelen van het aardgas) worden gemaakt. Het rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin.

Het ministerie selecteert 20 aanvragen op basis van vijf criteria. De proeftuin moet starten in 2018, een onderscheidend alternatief bieden voor aardgas, opschaalbaar zijn, samen met partners worden uitgevoerd en er moet een uitvoeringsplan zijn vastgesteld door het college.

Sterk
De Deventer aanvraag maakt grote kans. De woningcorporaties, provincie en Enexis Groep zijn volwaardige partners en werken graag mee aan de proeftuin. Het uitvoeringsplan bevat drie onderscheidende elementen. In het gezamenlijk project Fossielvrij en Betaalbaar Wonen Deventer is Zandweerd al geselecteerd voor de aanpak van bijna 500 corporatiewoningen vanaf 2018.

Warmtewinning uit gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta biedt kansen voor een duurzaam warmtesysteem. Dit nieuwe warmtenet kan warmte leveren aan zo’n 5.000 woningen in Zandweerd, Borgele en Keizerslanden. Later kan het netwerk worden uitgebreid met warmtebronnen zoals oppervlaktewater en rioolwarmte.

De ervaringen in de proeftuin kunnen ook worden toegepast bij Transform: het samenwerkingsverband voor energietransitie van Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen om 40.000 woningen aardgasvrij te maken.

Bewoners
Aardgasvrij maken van woningen kan alleen in nauwe samenwerking met de bewoners. Er komt veel aandacht om bewoners te informeren en wensen en ideeën op te halen. In de beoogde proeftuin gebeurt dit o.a. via WIJ Deventer.

Source: Salland TV

Met de Flixbus naar Amsterdam en Rotterdam

De FlixBus gaat ook rijden vanuit Deventer. Met de Flixbus kunt u dan dagelijks naar Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft en Amersfoort reizen. De vervoerder had al lijnen van Deventer naar Eindhoven, Brussel, Berlijn, Antwerpen en Hannover. Dus vanaf 30 juni rijdt de bus elke dag vanuit Deventer, behalve de donderdag. Opstappen kan bij de carpoolplaats bij de A1.

Source: Salland TV