Sluis bij Deventer is per direct dicht

FOTO: Salland TV ARCHIEF. De sluis van de haven in Deventer is per direct gesloten. Schepen kunnen voorlopig niet de haven in en uit. Dat is gebeurd op verzoek van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hoe lang deze situatie duurt is afhankelijk van de waterstand in de IJssel. Door de droogte is het waterpeil van de IJssel zeer laag namelijk NAP + 0,93 meter. De waterstand in de haven en Overijssels kanaal is NAP +5,75 meter. Dit is een verschil van circa 4,82 meter. Dat verschil is groter dan waar de sluisdeuren voor zijn ontworpen. Als de sluisdeuren het begeven, dan stroomt de haven leeg en ook de achterliggende waterwegen tot aan Lemelerveld.

Source: Salland TV