Studie naar toekomst verkeer Van Oldenielstraat

De Van Oldenielstraat is onderdeel van het Hanzetracé, de ring door Deventer. Het verkeer groeit op de ring en dus ook in de Van Oldenielstraat. Een verkeersstudie geeft aan dat voor een veilige en goede verkeersdoorstroming in de toekomst verbreding van de Van Oldenielstraat nodig is.

Wethouder verkeer Liesbeth Grijsen: “De verbreding die volgens de studie in de toekomst nodig is, past niet in de beschikbare openbare ruimte en er zijn vele miljoenen euro’s voor nodig. Het is dus nog onzeker wanneer die verbreding er kan komen en hoe die er precies uit zal zien.”

Bewoners geïnformeerd
Wethouder Leefomgeving Frits Rorink: “Wij hebben de bewoners van de Van Oldenielstraat uitgenodigd voor een bijeenkomst om hen persoonlijk over de uitkomsten van de studie te informeren. Mocht de verbreding er komen dan betekent dat wij in de toekomst mogelijk eigendommen moeten verwerven langs deze straat.”

Gemeenteraad
Het rapport is aangeboden aan de gemeenteraad. Het college heeft geen besluit genomen over de toekomst van de Van Oldenielstraat. Als de gemeenteraad de verbreding wenselijk vindt, zal eerst gezocht moeten worden naar de benodigde financiering.

Source: Salland TV