Toekomstbestendig winkelcentrum Heino

Hoe ziet het winkelcentrum in Heino er in de toekomst uit? Dat is de vraag waarover de werkgroep Hart van Heino zich samen met de Heinose ondernemers en de gemeente Raalte buigt. Donderdag 28 juni gaven deze partijen het startsein voor het ontwikkelen van een integrale ontwikkelingsvisie 2018-2022.

Zowel wethouder Jacques van Loevezijn, die bij de start van dit initiatief betrokken was, als wethouder Dennis Melenhorst die nu de bestuurlijke verantwoordelijkheid overneemt zijn enthousiast over dit initiatief: ‘Met elkaar geven wij op deze manier het centrumgebied van Heino een actuele en heldere toekomstgerichte ontwikkelingsvisie. Dat is goed voor ondernemers, inwoners en toeristen!’.

Voorzitter Arnoud Wierdsma van de werkgroep Hart van Heino vult aan: ‘De werkgroep is zeer enthousiast over de opdracht. Wij leggen de lat hoog, en nodigen een ieder uit om input te leveren, zodat Heino nog mooier, leefbaarder en gezelliger wordt’.

Inbreng voor de visie
Hoe moet het centrum van Heino zich ontwikkelen en welke positionering hoort daarbij? En hoe behouden we daarbij de koopdracht en zorgen we ervoor dat lokale en regionale consumenten het centrum van Heino vaker bezoeken? Dat is de centrale vraag van de werkgroep ‘Hart van Heino’. Wil jij meedenken? Heb je een goed idee? De werkgroep nodigt je van harte uit om je inbreng te delen!

Binnen de visie worden ook verbindingen gelegd met De Fundatie (locatie Wijhe), de in wording zijnde toeristische visie ‘Salland Kompas’ en de wens tot het herstellen van de Leugenpomp Heino. De ontwikkelingsvisie moet in het 4e kwartaal van 2018 gereed zijn.

Leden werkgroep
De Werkgroep, onder leiding van onafhankelijk voorzitter Arnoud Wierdsma, bestaat uit vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Heino, Heino Aktief, Winkeliersvereniging Heino en de gemeente Raalte. The Citadel Company is aangetrokken om de visie vorm te geven.

Subsidie
Om in Overijssel tot toekomstgerichte, compacte winkelcentra te komen, heeft de provincie met alle Overijsselse gemeenten Retaildeals afgesloten. De Retaildeal voor de gemeente Raalte richt zich expliciet op het centrum van Heino. De Ontwikkelingsvisie Centrum Heino wordt mede mogelijk gemaakt door de Retaildeal van de provincie Overijssel.

Source: Salland TV