Unieke samenwerking voor landschapsonderhoud in Luttenberg

FOTO: archief

Stichting Groen Luttenberg, Stichting Kostbaar Salland en de gemeente Raalte slaan de handen ineen voor het herstel en beheer van landschapselementen in Luttenberg.  Woensdagochtend ondertekenden ze een financieringscontract voor de uitvoering van het onderhoud voor de komende 21 jaar.

Binnen de Stichting Groen Luttenberg werken eigenaren van landschapselementen, zoals kleine bossen, houtwallen en singels, samen aan het onderhoud van het landschap in het buitengebied. Door samen te werken kunnen ze het werk gezamenlijk aanbesteden en uit (laten) voeren. Deze samenwerking is uniek in de gemeente Raalte. Stichting Kostbaar Salland en de gemeente Raalte vergoeden samen 75% van de kosten. De eigenaren dragen de overige 25%. Dit betalen ze veelal middels het zelf uitvoeren van werkzaamheden.

Voor wethouder Wagenmans is de onderlinge samenwerking van groot belang: “Samenwerken voor het behoud en versterken van het landelijk gebied is van grote waarde, zeker met het oog op alle veranderingen die eraan zitten te komen.” Erwin Langkamp, Voorzitter van Stichting Groen Luttenberg, is ook erg blij met deze mooie impuls voor het Luttenbergse landschap. Voor Kostbaar Salland past deze versterking van het Sallandse landschap geheel in de doelstelling om minimaal 50% van de aanwezige landschapselementen in de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer langjarig te beheren.