Van 80 naar 60 km per uur op de Eikelhofweg en Boxbergerweg

In 2016 heeft de gemeente Olst-Wijhe de Eikelhofweg en Boxbergerweg afgewaardeerd van 80 naar 60 km per uur. Hiervoor is in samenspraak met plaatselijk belang Eikelhof, Beter Boskamp, verkeersgroep Olst.info, politie en het verkeersadviesbureau BonoTraffics uit Kampen een plan van aanpak voor gemaakt. Er zijn maatregelen doorgevoerd op de wegen, zoals drempels zodat de weggebruikers ook daadwerkelijk snelheid minderen. Dit is gedaan conform de aanbeveling van de CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

De genomen maatregelen blijken effectief en duidelijk, maar helaas houdt nog niet iedereen zich aan de toegestane rijsnelheid van 60 km per uur. Dit blijkt uit de controles die momenteel gedaan worden. De gemeente gaat daarom ter ondersteuning van de snelheidsbeperking nog enkele kleinere maatregelen doorvoeren. Op het wegdek wordt op meerdere plaatsen en met name op langere rechtstanden de maximale toegestane rijsnelheid middels wegmarkering op het wegdek aangegeven. Ook blijft de politie periodiek controleren op snelheidsovertreders. Wij hopen hiermee de verkeersveiligheid op betreffende wegen te hebben vergroot. Het project is binnen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen en de provinciale subsidie afgesloten.