Vanaf maandag 3 april gratis parkeren in Raalte

Vanaf maandag 3 april 2017 kan iedereen in Raalte gratis parkeren. Hoewel niet meer betaald hoeft te worden voor het parkeren, is er in de maand april nog sprake van een overgangsfase om de verandering naar het gratis parkeren te kunnen regelen. Zo moet er een nieuwe blauwe belijning aangebracht worden en moet de bebording worden aangepast. Deze werkzaamheden kunnen pas gedaan worden op het moment dat het gratis parkeren ingaat. Wethouder Jacques van Loevezijn benadrukt nogmaals dat hij blij is dat in nauwe samenwerking met de Raalter ondernemers gratis parkeren in Raalte wordt ingevoerd. Van Loevezijn hoopt dat dit een mooie impuls geeft aan een economisch krachtig Raalte.

Het college van burgemeester & wethouders heeft het definitieve plan voor het nieuwe parkeren in Raalte vastgesteld. Bijgevoegd kaartje geeft aan waar op welke manier geparkeerd mag worden. Belangrijk is dat er verschillende blauwe zones komen variërend van een half uur, 2 en 3 uur. Daarnaast komen er diverse plekken waar vrij parkeren is toegestaan. Het conceptplan lag half januari twee weken ter inzage. Naar aanleiding van de 20 ingediende reacties is het plan op 1 detailpunt aangepast: in de Brugstraat is bij 2 parkeervakken de maximale tijdsduur in de blauwe zone teruggebracht van 3 uur naar een half uur.

Verhuur parkeerplekken parkeergarage
In de parkeergarage in het centrum van Raalte is het mogelijk om een vaste parkeerplek te huren. Hiervoor zijn in eerste instantie 26 plekken beschikbaar. Bewoners van de bovengelegen appartementen behouden hun eigen parkeerplek. De overige plekken worden onderdeel van de blauwe zone. Het tarief voor de huur van een parkeerplek bedraagt € 250,00 per jaar. Meer informatie hierover staat vanaf half maart op de website van de gemeente Raalte.

Opmaken tegoed RTP-kaart (Real Time Parkeerkaart)
Vanaf 3 april wordt de RTP-kaart in Raalte overbodig. De gemeente verzoekt eigenaren van deze kaarten om het tegoed voor 3 april 2017 op te maken. Mocht dit niet lukken, dan biedt de gemeente de mogelijkheid om het tegoed op de kaart terug te betalen. Hiervoor kunnen RTP-kaart bezitters zich vanaf 3 april tot 1 juni 2017 melden op het gemeentehuis.