Verdiepend en breder onderzoek naar verkeer Olst

De gemeente Olst-Wijhe laat Goudappel Coffeng (adviesbureau Mobiliteit) verdiepend en breder onderzoek doen naar de verkeerssituatie in Olst. Onderdeel daarvan is het toetsen van de verkeerssituatie aan de mobiliteitsladder conform de provinciale omgevingsvisie. Daarbij wordt gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid van het dorp. Voor het onderzoek wordt een begeleidingsgroep ingesteld met afgevaardigden van de verenigingen voor plaatselijk belang uit Olst, Boskamp en Eikelhof aangevuld met drie inwoners die ook betrokken zijn geweest bij de quick-win maatregelen die eerder zijn gerealiseerd rondom het verkeer in Olst. De gemeente gaat ook gesprekken voeren met de provincie Overijssel, de bedrijven aan de Industrieweg en ProRail. Op basis van het geheel wil de gemeente een goede afgewogen keuze maken voor een mogelijke rondweg in Olst.

Extra onderzoek nodig voor afgewogen keuze
Wethouder Herman Engberink: “We hebben de afgelopen periode gemerkt dat de uitgevoerde verkeersstudie veel vragen en opmerkingen heeft opgeroepen. Uit die verkeersstudie kwam een voorkeur voor een noordelijke ontsluiting van Olst. De verkeersstudie die is gedaan geeft geen antwoord op al die vragen. Wij willen graag dat er een breed draagvlak is voor de oplossing van de verkeerssituatie in Olst. We gaan daarom naast het extra onderzoek ook in gesprek met verschillende partijen.”

De wethouder vervolgt: “Ik vind het belangrijk om te melden dat we met een open mind de gesprekken en het onderzoek aangaan. We hebben nu nog niet voldoende informatie om een definitief besluit te kunnen nemen. We zullen na afronding van het onderzoek een informatieavond in Olst houden. Dat wordt waarschijnlijk juni. Als er voor die tijd informatie beschikbaar is, zullen we die delen zodat de inwoners Olst op de hoogte blijven gedurende dit proces.”