Vertrek directeur Het Stormink

Het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft de heer H.A.J.M. (Han) Nijboer MME benoemd tot rector van het Carmel College Salland in Raalte. De benoeming van de 58-jarige Raaltenaar gaat in per 1 mei 2018.

Han Nijboer is sinds 2012 directeur van de Deventer Etty Hillesum Lyceum locatie Het Stormink, school voor onderbouw vmbo, havo, atheneum en tweetalig atheneum. Samen met het onderwijsteam van deze school heeft hij er voor gezorgd dat het onderwijs er goed op niveau is. Ook introduceerde hij in 2015 het tweetalig atheneumonderwijs op Het Stormink.

Nijboer is opgegroeid in Raalte en haalde hier eind jaren ’70 zijn havodiploma. In het onderwijs startte hij als docent levensbeschouwing op VO-scholen in Oldenzaal, Apeldoorn en Deventer. Vanaf 1999 bekleedde hij leidinggevende functies (afdelingsleider, teamleider en locatiedirecteur) bij diverse VO-scholen van de Stichting Carmelcollege.

Vincent Assink, directievoorzitter van het Etty Hillesum Lyceum over Nijboer’s stap: “Een mooie benoeming, we gunnen het hem van harte. Han werkt bij ons sinds 2012. Hij heeft samen met de collega’s van Het Stormink de school een heel helder profiel gegeven. Persoonlijk leren en talentontwikkeling staan er centraal. Hiermee laat hij iets moois achter voor het voortgezet onderwijs in Deventer. We gaan snel op zoek naar een goede opvolger.”

Han Nijboer over zijn vertrek en benoeming: “De afgelopen zes jaar heb ik met heel veel plezier en voldoening gewerkt op Het Stormink en bij het Etty Hillesum Lyceum. Met zijn allen hebben we gebouwd aan een hele mooie school, waar we trots op mogen zijn. We hebben werk gemaakt van eigentijds onderwijs voor leerlingen in Deventer en omgeving. Toen zich de kans voordeed om in mijn eigen woonplaats de functie van rector te kunnen vervullen, heb ik gesolliciteerd en ben benoemd.”

Source: Salland TV