Vijf kernen Olst-Wijhe op weg naar aardgasvrij

Herxen, Middel, Marle, Welsum en Wesepe hebben de ambitie om in 2030 aardgasvrij te zijn. Om dit doel te realiseren, krijgen de kernen subsidie van de gemeente Olst-Wijhe en van de provincie Overijssel. De provincie vervijfvoudigde het bedrag per kern waardoor er in totaal
€ 125.000,- beschikbaar is. Dankzij deze subsidies krijgen de kernen een jaar lang hulp van Rudi Theunissen en Daniël Vossebeld van Eurus, een bedrijf dat gemeenten en haar inwoners helpt bij de energietransitie. Rudi en Daniël zijn procesbegeleiders met veel ervaring met participatietrajecten.

Wethouder Marcel Blind: “Een aantal van deze kernen was vanuit duurzaamheidswerkgroepen of plaatselijke belangen al langer bezig met het thema duurzaamheid vanuit onze Routekaart Energieneutrale kernen. De subsidie van de provincie geeft een extra impuls waarbij dus niet alleen meer wordt gewerkt om energieneutraal te worden, maar ook aardgasvrij. Het vraagt lef om hiermee aan de slag te gaan. Wij waarderen het dat de werkgroepen tijd en energie willen steken in het bewust maken van buurtgenoten van het belang hiervan en dat zij hen stimuleren om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat zij met de hulp van Rudi en Daniël flinke stappen gaan zetten het komende jaar.”

Rudi en Daniël zijn er van overtuigd dat ze met deze kernen tot een mooi plan komen: “Samen met bewoners gaan we de route naar aardgasvrije kernen bewandelen. De energie die de bewoners van de kernen verzamelen om vanuit hun eigen kern een bijdrage te leveren, nemen we zeer serieus en ondersteunen we van harte. Met respect voor de samenwerking helpen we elkaar naar een toekomstbestendig Olst-Wijhe.”

Met elkaar onderweg

Het thema duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Olst-Wijhe. Op verschillende vlakken is zij ambitieus aan het werk. De ambitie voor Herxen, Middel, Marle, Welsum en Wesepe is om in 2030 aardgasvrij én energieneutraal te zijn. Waar dat kan, trekken de kernen samen op. Zo kunnen zij van elkaar leren en hoeft niet elke kern zelf het wiel uit te vinden. Over een jaar ligt er voor elke kern een breed gedragen uitvoeringsplan waarmee zij actief aan de slag kunnen op weg naar een energieneutrale, aardgasvrije kern. De andere zeven kernen kunnen op een later moment deze stap zetten en daarbij dezelfde subsidie krijgen.

Het bericht Vijf kernen Olst-Wijhe op weg naar aardgasvrij verscheen eerst op Salland TV.