Visie Duurzame Energie ter inzage voor inwoners gemeente Olst-Wijhe

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft ingestemd met het ter inzage leggen van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie. Daarin is onder meer het plan opgenomen om drie grote windturbines in het buitengebied van Olst-Wijhe te plaatsen, waarover veel onrust bestaat onder inwoners. In de visie wordt besproken hoe de gemeente in de nabije toekomst een deel van haar energie zelf op kan wekken. In het rapport wordt vooral gekeken naar windmolens en zonnepanelenvelden. De meest geschikte locatie lijkt het gebied bij de Boskamp langs de Wetering. Nadat inwoners hun zienswijze hebben gegeven, komt er een nieuwe versie die besproken wordt in de gemeenteraad. Eind dit jaar moet er dan een definitief plan zijn.

Het bericht Visie Duurzame Energie ter inzage voor inwoners gemeente Olst-Wijhe verscheen eerst op Salland TV.