Vrijwilligers kappen er mee

Landschap Overijssel bedankte op dinsdag 10 april j.l. alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens ruim 100.000 uur werk in natuur en landschap in Overijssel. Op de Kapavond, slotavond van het winterseizoen vrijwillig landschapsbeheer, kwamen 165 vrijwilligers bijeen in Kulturhus Het Holstohus in Olst. Zij laten na hun noeste arbeid (o.a.) bijna 2000 knotbomen en 1900 fruitbomen en ruim 10 kilometer goed onderhouden heg en houtwal achter voor bewoners en bezoekers van Overijssel. In verband met het broedseizoen houden de vrijwilligers het even voor gezien. In het najaar gaan ze weer aan de slag om Overijssel mooi te houden.
Nico van Aalst (Hellendoorn) ontving de Vrijwilligersprijs 2018 van Landschap Overijssel uit handen van Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel.

Vrijwilligerswerk van Nico van Aalst
Nico is zeer actief en werkt in heel Overijssel in verschillende groepen die het beheer uitvoeren aan landschapselementen in de eigen regio zoals bij de Vliegende Brigade en Eikenhakhoutbrigade. Als mentor begeleid hij ook andere vrijwilligers. Daarnaast is hij ook actief als promotievrijwilliger. In zijn eigen omgeving rondom Hellendoorn is hij betrokken bij een natuurrijke akker. Verder leert hij als zeisdocent de kneepjes van het maaien met de zeis aan cursisten in heel Oost- en Midden Nederland.
De wisselbeker, een keramiek van kunstenares Marry Algra uit Dalfsen, mag Nico een jaar mee naar huis nemen.

Gastspreker van de avond was Arie Koster, stadsecoloog te Apeldoorn. Hij heeft een verhaal gehouden over de mogelijkheden een gebied zo aan te passen dat meer vlinders en solitaire bijen zich thuis voelen. De hele avond stond in het teken van deze insecten omdat hulp bij het overleven noodzakelijk is. Vrijwilligers spelen daar een belangrijke rol in.

Vrijwilligerswerk bij Landschap Overijssel
Informatie over vrijwilligerswerk of ondersteuning van buurtinitiatieven? Neem dan contact op via www.landschapoverijssel.nl .

Source: Salland TV