VVD stuurt op behoud van Paasvuren

Paasvuren behoren tot de kern van de eeuwenoude tradities in Overijssel, die ons samenbrengen en onze identiteit bepalen. De laatste tijd liggen ze echter onder vuur, vanwege het fijnstof dat ze in de lucht brengen. Dat vraagt om helder beleid, vindt VVD-gemeenteraadslid Bas Donkers.  Elk jaar worden er in onze regio paasvuren gebouwd en op Pasen aangestoken. Om de uitstoot van fijnstof door deze vreugdevuren in kaart te brengen is door het RIVM onderzoek gedaan. ‘Daaruit blijkt dat ze een half procent van de totale jaarlijkse uitstoot voor hun rekening nemen’, zegt Donkers. ‘Ongeveer net zoveel als was tijdens de jaarwisseling de lucht ingaat.’

Als het om fijnstof door houtvuren gaat, voert de gemeente Deventer een ontmoedigingsbeleid: ‘In de begroting is geld gereserveerd voor een publiekscampagne om mensen bewust te maken van de gezondheidsrisico’s en overlast die houtstook veroorzaakt. Ze krijgen bovendien informatie over hoe ze de negatieve gevolgen kunnen minimaliseren. Als VVD vragen we ons nu af, op welke manier de paasvuren bij deze campagne worden betrokken. Het zou jammer zijn als we het kind met het badwater weggooien en deze eeuwenoude verbindende traditie zulke strenge restricties opleggen, dat ze in feite de nek wordt omgedraaid. We willen dan ook dat de bouwers van paasvuren de garantie krijgen dat ze deze traditie kunnen voortzetten.’