Waterschap laat sloten extra vollopen om droogte tegen te gaan

Sloten in Drenthe en Overijssel komen deze zomer voller te staan dan gebruikelijk door de aanhoudende droogte. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat sloten vollopen– tot boven het maximale zomerpeil. Hiermee wil het waterschap een buffer opbouwen in de voorraad grond- en oppervlaktewater.

Verschillende sloten in Drenthe en Overijssel hebben op dit moment al een zogenoemde inlaatcapaciteit bereikt van 80 tot 100 procent. Desondanks daalt het grondwaterpeil op deze plekken als gevolg van de droogte. Dit hoopt het waterschap tegen te gaan door de sloten voller te laten lopen. Dat is nog mogelijk omdat de huidige aanvoercapaciteit in enkele delen van het gebied nog niet volledig wordt benut, aldus WDODelta.

De focus van het waterschap ligt daarbij op het zuidelijke deel van het werkgebied – onder de lijn Zwolle – Dalfsen – Ommen –, omdat het in dit deel momenteel het droogst is.

Zomerpeil en peilvakken

Woordvoerder Demi de Kleine van WDO-Delta legt uit dat lokale neerslag hierop het meest van invloed is. “Per gebied bestaan er zogenaamde peilvakken, dit kan per gebied verschillen” Sinds de 21e eeuw werken we met telemetrie. Dit betekent dat we op afstand enkele stuwen kunen beïnvloeden. Die laten het water door op plaatsen waar er behoefte aan is. Zo kunnen we aan de ene kant beter en meer water aanvoeren en aan de andere kant het water beter vasthouden. Dat is belangrijk voor de verschillende functies waarvoor dit water wordt gebruikt. Denk aan landbouw en natuur.”

Beetje meer hier, beetje minder daar

WDODelta voert hiervoor water aan vanuit de IJssel, de Overijsselse Vecht en het IJsselmeer. Daarbij wordt de afweging gemaakt tussen het verhogen van de waterpeilen – met minder kans op droogteschade als gevolg – en iets meer risico op wateroverlast bij een omslag in het weer. Die wateroverlast zou kunnen ontstaan wanneer het in korte tijd veel regent.

Demi de Kleine: “We gaan er van uit dat we de waterpeilen op tijd kunnen verlagen, mocht het weer ineens omslaan, dan is er ruimte om de buien op te vangen. We zijn erg blij met onze peilbeheerders en hydrologen die ter plaatse alles goed monitoren”

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico