Werkzaamheden onderkant Wilhelminabrug in Deventer later klaar

De werkzaamheden aan de onderkant van de Wilhelminabrug in Deventer zijn later klaar dan gepland. Deze werkzaamheden zouden rond half januari 2017 worden afgerond. Recent zijn onvolkomenheden geconstateerd bij een gedeelte van de nieuw aangebrachte verf aan de onderzijde van de brug.

Oorzaak onderzoeken: Bij kwaliteitscontrole van de aangebrachte verf is geconstateerd dat deze op een deel van de onderzijde van de brug niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De verwachting is dat dit van invloed is op de levensduur. Op dit moment onderzoekt de aannemer de oorzaak en maakt een herstelplan. Rijkswaterstaat informeert zo snel mogelijk over de planning van de herstelwerkzaamheden omdat die nu nog niet bekend is.

Hinder fietspad :De herstelwerkzaamheden veroorzaken geen hinder voor het wegverkeer omdat er geen werkzaamheden aan de bovenzijde van de brug uitgevoerd hoeven te worden. Wel blijft de versmalling van het fietspad aan de noordzijde van de brug voorlopig noodzakelijk om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren. Voetgangers kunnen geen gebruik maken van het noordelijk voet- en fietspad en worden omgeleid via het zuidelijk voet- en fietspad.

Hinder voor omwonenden: Delen van de verflaag moeten verwijderd worden. Om geluidshinder voor omwonenden van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen wordt de benodigde apparatuur zoveel mogelijk aan de zijde van Twello opgesteld. Wanneer het nodig is om apparatuur aan de kant van Deventer op te stellen, gebruikt de aannemer hierbij een geluiddempende wand.

Restpunt: Een klein deel van de stalen hoofdligger aan de bovenzijde van de brug kan pas geschilderd worden als alle werkzaamheden aan de onderzijde van de brug afgerond zijn. Dit komt omdat dit deel afgeschermd moet worden om het werk aan de onderzijde goed uit te kunnen voeren. De aannemer schildert dit in het voorjaar. Rijkswaterstaat informeert hierover tijdig.

Gezamenlijk onderhoud: Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer werken samen aan het groot onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar, de gemeente Deventer vanuit haar rol als wegbeheerder van de N344 en eigenaar van het oostelijke deel van de brug.

 

 

Het bericht Werkzaamheden onderkant Wilhelminabrug in Deventer later klaar verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV