In gesprek over versterking IJsseldijk Zwolle-Olst

Het waterschap moet aan de slag met de dijk langs de oostoever van de IJssel tussen Zwolle en Olst om Salland te beschermen tegen overstromingen. Daarom organiseert het waterschap vier inloopbijeenkomsten met een informatiemarkt over de voorbereiding van de versterking van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. De komende weken wil het waterschap in gesprek met de inwoners van Olst, Zwolle, Herxen en Wijhe. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.  Op alle avonden is er om 19.30 uur een plenaire presentatie. 

In gesprek: Het waterschap wil de bewoners en partijen in het gebied betrekken bij de noodzakelijke dijkverbetering en iedereen de mogelijkheid bieden om mee te denken. Vragen als wat zijn de  ervaringen met het wonen langs de dijk? Kent u specifieke kenmerken van de dijk in uw omgeving? komen aan de orde. Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vertellen over de planning van het project en welke stappen er genomen gaan worden. Daarna is er ruim de tijd voor het stellen van vragen. Op elke inloopbijeenkomst is kaartmateriaal van het hele traject aanwezig.

IJsseldijk moeten sterker:Dijken worden regelmatig onderzocht en getoetst. Uit een onderzoek blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is om Salland en de stad Zwolle in de toekomst voldoende te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om 29 kilometer dijk, van de Spooldersluis in Zwolle tot de Haereweg in Olst.  Op sommige plaatsen neemt kwelwater onder de dijk zand mee (piping), maar ook is de bekleding van de dijk niet overal sterk genoeg en moet de dijk misschien op een aantal plekken worden verhoogd. Het project IJsseldijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Samen voor een veilige en mooie dijk: WDODelta onderzoekt welke maatregelen het beste genomen kunnen worden voor de IJsseldijk. Dit doet het waterschap samen met medeoverheden, bewoners en andere belanghebbenden. In de zogenoemde verkenningsfase worden gezamenlijk verschillende alternatieven voor de dijkversterking in beeld gebracht en innovatieve oplossingen onderzocht. Belangrijk is dat de veiligheid op orde komt en de maatregelen passen in de omgeving. Voor meer informatie zie: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl

 

Data en locaties

Olst:                woensdag 25 januari  19:00 – 21:00    Restaurant ‘t Veerhuys

Zwolle:             woensdag 1 februari   19:00 – 21:00    Uitspanning Het Engelse Werk

Herxen:           donderdag 9 februari  19:00 – 21:00    Dorpshuis Herxer Marke

Het bericht In gesprek over versterking IJsseldijk Zwolle-Olst verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV