Woonbedrijf ieder1 kiest voor minimale huurverhoging

Deze week ontvangen alle huurders van Woonbedrijf ieder1 een brief over de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2017. Woonbedrijf ieder1 heeft besloten dit jaar alleen de inflatie door te berekenen aan haar huurders en géén gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de huren extra te verhogen. Dit jaar bedraagt de inflatie 0,3%.

Afhankelijk van de economische situatie en het overheidsbeleid, herijkt Woonbedrijf ieder1 jaarlijks haar huurbeleid. Dat doet zij in goed overleg met de huurdersvertegenwoordiging. HuurdersBIJ1 heeft als huurdersvertegenwoordiging, na overleg met afzonderlijke bewonerscommissies, ingestemd met het voorstel om dit jaar alleen de inflatie door te berekenen.

Rijksbeleid
De woningcorporaties mogen dit jaar van het rijk bij de jaarlijkse huuraanpassing in 2017 de huren verhogen met een maximum van 2,8% voor huishoudens met een inkomen tot € 40.349, – Huishoudens met een hoger inkomen mogen een maximale verhoging van 4,3% krijgen. Meer informatie over de rijksregels is te vinden op internet via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging

Betaalbaarheid
Joke Hofman, directeur bestuurder, geeft aan dat een minimale verhoging op dit moment voldoende is. “Veel van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en hebben nog weinig baat bij het herstel van de economie. Waar wij kunnen bijdragen aan het minimaliseren of verlagen van de woonlasten, doen wij dat. Een inflatievolgende huurverhoging is voor ons het minimum omdat wij onze woningen versneld energiezuiniger willen maken. Op deze manier houden wij de woonlasten laag, voor de huidige huurders en voor de volgende generatie. ”