juli, 2019

Volgorde per maand

 

Extra open dag 2019 van de luchtdoelterp “de Terp” Olst

In de open dagen lijst van De IJssellinie is een wijziging gekomen. Op 10 augustus zijn de bunkers van de luchtdoelterp (De Terp) aan de Jan Schamhartstraat 98, 8121 PB,Olst geopend van 12.00 uur tot16.00 uur in plaats van de Haere bunkers. Die zijn dan dicht

De Terp verdedigde de Olster stuw en heeft drie opstelplaatsen voor luchtafweergeschut van het type Bofors. De stuw bij Olst lag bovendien nog in het verlengde van de lijn tussen beide kerktorens Whije-Olst. Die lijn vormde, zo gaat het verhaal, dus een heel gemakkelijke aanvliegroute voor vijandelijke bommenwerpers. Er zou zelfs gesproken zijn over sloop van een van de beide torens om die lijn te doorbreken. Maar of dat echt zo was of maar een….? Het geheim van de IJssel heeft nog steeds geheimen voor ons.

Verder zijn er in de Terp een gasdichte personeelsbunker met slaapgelegenheid voor in totaal 28 man bedienend personeel; 9 man voor elk stuk geschut plus de coördinerend commandant. De voorraad munitie lag opgeslagen in de andere ruimte, zo beschermd mogelijk en dus dicht tegen het dijklichaam aan. In de bunkers zijn nu o.a. kaarten van de militaire objecten aan de IJssel te zien en er is ook een expositie over wat burgers volgens de BB ( Bescherming Bevolking ) zouden moeten doen bij een aanval.

Op de Terp staan deze dag ook weer historische militaire voertuigen. Open van 12.00 uur tot 16.00 uur, onze gidsen leiden u rond. Entree € 5,00 p.p. en kinderen t/m basisschool € 2,50.
In 2019 komen er verder geen open dagen de Terp meer.

Het bericht Extra open dag 2019 van de luchtdoelterp “de Terp” Olst verscheen eerst op Salland TV.

Update droogte 24 juli | Deels verlichting door regen, maar nog steeds droog

Op sommige plekken in het beheersgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) viel afgelopen weekend meer dan 20 mm neerslag en op andere plekken circa 3-5 mm. Deze neerslag was onvoldoende om de waterstanden te herstellen. De uitgangssituatie blijft daarmee kwetsbaar. Gezien het extreem warme zomerweer, verwacht het waterschap een grotere watervraag. Het waterschap heeft nog steeds voldoende aanvoermogelijkheden van water uit de IJssel en uit het IJsselmeer.

Vorige week deed het waterschap een oproep aan beregenaars zich te melden. Aanvoer van water is namelijk niet onbeperkt. Een voorwaarde om te beregenen uit water uit sloten, weteringen of kanalen is dat er voldoende water moet zijn. Als voorbeeld het gebied Westhuizingerveld. Gaan beregenaars gelijktijdig beregen, dan is er niet voldoende water in de sloot. Daarom stemt het waterschap met deze beregenaars af. Vooralsnog is er voldoende water om in de wateraanvoergebieden beregenaars te kunnen voorzien. Afhankelijk van de neerslag die de komende tijd valt, zal blijken of het waterschap met onderlinge afspraken kan volstaan of dat aanvullende maatregelen nodig zijn (zoals het instellen van een lokaal beregeningsverbod).

Grondwaterstanden
De grondwaterstanden zijn op de hoge gronden erg laag voor de tijd van het jaar en zijn vergelijkbaar met de grondwaterstanden rond eind juli vorig jaar. Het grondwaterbeeld in west Salland is op dit moment gunstiger dan vorig jaar. Hier heeft de neerslag geleid tot een verhoging van de grondwaterstanden.

Peilbeheer
Het waterschap in onze aanvoergebieden de peilen handhaven. Waar het waterschap geen water kan aanvoeren, vallen sloten droog.

Weersverwachting
Tot zaterdag 27 juli wordt tropisch warm weer voorspeld met daarbij weinig kans op regen. In het weekend worden enkele regen- en onweersbuien verwacht met daarbij de voorspelling van minder warm weer.

Het bericht Update droogte 24 juli | Deels verlichting door regen, maar nog steeds droog verscheen eerst op Salland TV.

Geweldsexplosie in Wijhe

Maandagavond was het raak bij een geweldsexplosie in een appartement in Wijhe aan de Paasweide. In het appartement van een 25 jarige Syriër ontstond het geweld. De oorzaak was een 20-jarige kennis die de 25 jarige Syriër en zijn 28 jarige buurman met een groot koksmes zou hebben willen steken. Volgens de 28-jarige beschuldigde de man anderen ervan dat ze zijn hasj hadden gestolen.  De aanvaller klom via een raam het appartement binnen, sloeg de televisie kapot en pakte in de keuken een koksmes. Daarmee ging hij achter de twee aan. Eenmaal buiten stak hij alle banden lek van de auto van de 28-jarige Wijhenaar.

Het bericht Geweldsexplosie in Wijhe verscheen eerst op Salland TV.

Marcel Strijtveen Sallandse Boer 2019

Marcel Strijtveen (52 jaar) uit Lierderholthuis is tijdens Stöppelhaene de Sallandse Boer. Marcel is tijdens de Roggemaaiersdag op 20 juli gepresenteerd als het mannelijke visitekaartje van Stöppelhaene én als het gezicht van de hedendaagse agrarische sector. Hij volgt Stephan Rientjes op, de Sallandse Boer van 2018.

Marcel en zijn partner Elles hebben 2 dochters en 2 zoons. De familie Strijtveen heeft een melkveebedrijf aan de Gravenweg in Lierderholthuis. De koeien worden gemolken met een melkrobot, maar lopen wel minimaal 180 dagen in de wei. Zijn bedrijf ligt in het prachtige Lierderbroek, een oude polder en goed weidevogelgebied. Marcel heeft een passie voor weidevogels. Op zijn bedrijf is een deel van de grond ingericht voor weidevogels, maar op de andere grond worden natuurlijk ook de nesten gespaard. Samen met zo’n 10 andere melkveehouders die ook natuur-inclusief werken, produceren ze melk voor het zuivelmerk Weideweelde. De consument draagt een paar cent per pak bij voor de weidevogels. Voor zijn inzet kreeg hij in 2017 de publieksprijs van de Gouden Grutto uitgereikt door de Vogelbescherming Nederland.

Marcel neemt deel aan Salland Boert en Eet Bewust, om daarmee te helpen om voedselproducenten en -consumenten dichter bij elkaar te brengen. Wederzijds begrip en waardering zijn belangrijk en via SBeEB informeert hij consumenten over zijn bedrijf. Marcel wil daarnaast graag via excursies en social media (Twitter) aan de burgers laten zien hoe gangbare boeren samen werken met de natuur. Hij is daarmee één van de vele agrarische bedrijven in Salland die graag de visitekaartjes zijn van de sector en die het verhaal van de hele sector op een goede manier uitdragen.

Hij zit in de directie van het weidevogel natuurgebied Het Lierderbroek BV en is bestuurslid van LTO Noord afdeling Salland. Daarnaast maakt hij regelmatig tijd voor zijn andere hobby: hij is al 40 jaar actief bij de fanfare in Lierderholthuis.

De tradities van het Sallandse Oogstfeest spreken Marcel aan, hij is dan ook graag ambassadeur van het oogstgaveproject. Mooi is dat hij een aantal mensen van de Red Horse Company uit Heino kent, de groep die dit jaar het project hebben aangedragen. Deze groep gaat elk jaar 2 weken naar het Filippijnense eiland Negros om daar de bewoners van een vissersdorp te helpen met het bouwen van orkaan bestendige woningen.

Tegelijk met de bouw van huizen is nu een tuinenproject ontwikkeld, waardoor de bevolking gevarieerd en gezond voedsel kan verbouwen in een gezamenlijke dorpstuin. Onder leiding van een lokale stichting én met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in!

Marcel hoopt dat de bewoners van Salland ook enthousiast zijn over dit project en dat de oogstgave dit jaar minstens 30.000 euro zal opbrengen!

Het bericht Marcel Strijtveen Sallandse Boer 2019 verscheen eerst op Salland TV.

Partijen op de bres voor schoorsteen Coberco

FOTO: SIED.  De schoorsteen van de vroegere melkfabriek is een blikvanger voor wie vanaf de A1 Deventer binnen komt rijden: een onvervangbaar stukje erfgoed die verwijst naar het industriële verleden van Deventer. De raadsfracties van GroenLinks, VVD en Gemeentebelang willen dat het college gaat kijken naar mogelijkheden om de bekende schoorsteen te behouden. Het fabriekscomplex voor de productie van gecondenseerde melk is 1954 gebouwd aan de Harderwijkerstraat. Het kantoor en fabrieksgebouw zijn inmiddels gesloopt om plaats te maken voor een opslaghal. De Stichting Industrieel Erfgoed (SIED) heeft, ondersteund door de Stichting Oud Deventer en erfgoedvereniging Heemschut een verzoek gedaan tot plaatsing van de schoorsteen op de monumentenlijst. Vorige week heeft het college bekend gemaakt dat zij dit verzoek hebben afgewezen.  GroenLinks, VVD en Gemeentebelang hebben begrip voor de afweging van het college, maar zijn benieuwd of er in overleg met de eigenaar naar alternatieve oplossingen gezocht kan worden om de schoorsteen te behouden. De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld over de concrete bouwplannen en of de schoorsteen hierin inpasbaar is. Ook willen de partijen kijken naar de mogelijkheden om de eigenaar te ontlasten van het noodzakelijke onderhoud.

Het bericht Partijen op de bres voor schoorsteen Coberco verscheen eerst op Salland TV.