Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel geniet nog iedere dag van zijn functie

Hij kon bij zijn aanstelling ruim vier jaar geleden niet weten welke crises hem en ons allen allemaal te wachten stonden. Maar toch geniet de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema nog van elke dag die hij in dienst van de Overijsselaars mag invullen.

“Er is zorg en begrip”, zegt hij op de vraag wat hij meekrijgt van de polarisatie in de samenleving. “Ook in Overijssel merken we dat. Mensen dreigen elkaar te verliezen. Ik leg best veel bezoeken in de provincie af en dan hoor je wat er speelt. Maar ook als voorzitter van Provinciale Staten, toch een afspiegeling van de maatschappij, merk ik dat het anders is dan het ooit was.”

Vorige week nog merkte Heidema dat het aardig uit de hand kan lopen op het gebied van de onderlinge verhoudingen. Een vergadering in het provinciehuis liep uit de hand toen Statenleden en gedeputeerden ‘werden bedreigd en geïntimideerd’ door boeren. “Ik wil niet leven in een samenleving waarin de grootste bek en de grootste vuisten gelijk krijgen”, was zijn reactie naar aanleiding van die gebeurtenis.

‘Heel veel plezier’

Heidema (60) verruilde in 2018 het burgemeesterschap van Deventer voor de hoogste post in het provinciehuis in Zwolle. “Ik heb dat elf jaar met heel veel plezier gedaan”, blikt hij terug op zijn tijd in de Koekstad. “Maar het was tijd voor iets anders. Je staat als commissaris van de Koning iets anders in de maatschappij, iets verder van de mensen weg, maar toch ook weer dichtbij. Ik zoek die contacten bewust op.”

Ik kan enorm genieten van hoe mensen in dorpen en steden zich inzetten om deze mensen op een humane manier op te vangen

Hij kan lang niet op alle uitnodigingen die binnenkomen ingaan. “Dan zou ik zes levens moeten hebben. Maar als ik vind dat ik er naar toe moet, dan ga ik.” Zoals bij de opvang van asielzoekers. Heidema is één van de eersten die op bezoek komt als ergens iets wordt gedaan voor deze mensen. Ook bij de opening van Klooster Nieuw Sion was hij er bij en gaf aan dit project een warm hart toe te dragen. Hij vond het de investering meer dan waard. “Ik kan enorm genieten van hoe mensen in dorpen en steden zich inzetten om deze mensen op een humane manier op te vangen. Maar ook instanties als de veiligheidsregio’s of het Rode Kruis verdienen mijn support.”

Ik ben er van overtuigd dat veel boeren veel eerder geholpen hadden kunnen worden als de regels van de landelijke overheid niet zo strak waren

Behalve de asielcrisis speelt er veel meer. Neem de stikstofcrisis. “Dat speelt ook in Overijssel een heel grote rol”, zegt Heidema met nadruk. “Net als gedeputeerde Ten Bolscher bezoek ook ik veel agrariërs. Om te horen hoe het leeft. Voor Ten Bolscher is dat bijna wekelijks, ik eens in de zoveel tijd. Ik ben er van overtuigd dat veel boeren veel eerder geholpen hadden kunnen worden als de regels van de landelijke overheid niet zo strak waren. Er is te lang ingezet op groei, schaalvergroting en intensivering en te lang zijn de negatieve consequenties daarvan vooruitgeschoven.”

‘Verstikkende kaders’

De commissaris van de Koning doet dan ook een oproep aan het Rijk. “Het is natuurlijk prima dat er veel geld beschikbaar wordt gesteld en dat daar doelen aan worden gekoppeld. Maar geef ons dan de ruimte om samen met de betrokken partijen te bepalen hoe dat geld te gebruiken. Zonder die verstikkende kaders die er omheen zitten.”

Inspraak van burgers is een groot goed voor de voorzitter van Provinciale Staten. “Neem als mooi voorbeeld het Reevediep bij Kampen. Daar is een compleet nieuw dorp ontstaan, een nieuwe rivier en dat allemaal ten koste van oude grond. Dat was enorm lastig te verkopen. Er waren grote protesten tegen de plannen. Op een gegeven moment hebben we gezegd: ‘hoe willen jullie als burgers het dan ingevuld zien?’ Dat is een goede stap gebleken, want toen konden de mensen zelf veel meer meebeslissen. Er heerst nu ter plaatse veel trots over hetgeen er bereikt is.”

De commissaris van de Koning is als een brug tussen de burgers. “Ik ben er voor alle inwoners van Overijssel. Als er problemen zijn, moeten we proberen die op te lossen. We zijn allemaal overvallen door de crises die op ons pad kwamen en komen. Eerst corona dat ons allemaal keihard trof, de wooncrisis,, de asielcrisis, stikstof, energie, noem maar op. Het zijn allemaal heel lastige zaken waar iedereen anders instaat. Waar ik kan, steek ik de helpende hand toe.”

1972-1988 Jan Niers 1925-2005 KVPCDA
1988-2002 Jan Hendrikx 1941-heden CDA
2002-2010 Geert Jansen 1946-heden CDA [2]
2011-2017 Ank Bijleveld 1962-heden CDA [3]
2017-2018 Boele Staal 1947-heden D66 Waarnemer
2018-heden Andries Heidema 1962-heden CU [4]
Overzicht Commissarisen en Gouverneurs van het Rijk vanaf de jaren 70 tot heden. Bron: Wikipedia

‘Overijssel blijft mijn thuis’

Over zijn toekomst is Heidema helder. “Overijssel is en blijft mijn thuis. Mijn naam werd genoemd als opvolger van partijgenoot Henk Staghouwer (ChristenUnie – red.), die onlangs opstapte als minister van Landbouw. Ik heb vriendelijk bedankt. De functie die ik nu heb past heel erg goed bij me en ik heb nog geen dag spijt gehad. Den Haag is wat mij betreft absoluut niet aan de orde.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico