BenW: Winkels Raalte iedere zondag open

Het college van de gemeente Raalte stelt aan de gemeenteraad voor om de huidige winkeldagen- en tijden te verruimen. Alle winkels in Raalte mogen op alle zondagen open. Vanaf 12.00 uur in plaats van 13.00 uur. Het is aan de winkeliers zelf of ze van die mogelijkheid gebruikmaken. Eerste feestdagen en nieuwjaarsdag vormen een uitzondering, op deze dagen blijven winkels gesloten. Het college van de gemeente Raalte stelt dit voor aan de gemeenteraad, die bespreekt het vanavond.
Door burgemeester en wethouders van Raalte
Wens van winkeliersverenigingen
Het verzoek voor de verruiming van de openingstijden komt van de winkeliers zelf. Coördinator van de winkeliersverenigingen André Lobbert: “We zien het consumentengedrag veranderen. Online winkelen en een 24-uurs economie zijn factoren die daar een rol in spelen. Wij willen beter bij de wensen van de consument kunnen aansluiten.” Het verruimen van de openingstijden is niet nieuw in de regio. Eerder gingen onder andere gemeenten Ommen en Zwolle gemeente Raalte al voor.
In overleg
Wethouder Dennis Melenhorst: “Naar aanleiding van het verzoek hebben we een positief gesprek gevoerd met de kerken en winkeliers(verenigingen). We stellen de gemeenteraad voor dat alle winkels op zondag open mogen. De winkeliers kunnen vervolgens zelf bepalen of én wanneer ze hier gebruik van maken. Dit komt de flexibiliteit ten goede. Zo kan er per dorp worden ingespeeld op kansen die zich gedurende het jaar voordoen.”
Eenduidigheid
Om eenduidigheid na te streven wordt voorgesteld zoveel mogelijk dezelfde regels te hanteren voor de verschillende winkeltypes (supermarkt, volumineus en overige detailhandel). De huidige regels winkeltijden voor campingwinkels blijven gehandhaafd.
De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 30 januari tijdens een rond-de-tafelbijeenkomst en neemt naar verwachting in februari een besluit.
Wens van winkeliersverenigingen
Het verzoek voor de verruiming van de openingstijden komt van de winkeliers zelf. Coördinator van de winkeliersverenigingen André Lobbert: “We zien het consumentengedrag veranderen. Online winkelen en een 24-uurs economie zijn factoren die daar een rol in spelen. Wij willen beter bij de wensen van de consument kunnen aansluiten.” Het verruimen van de openingstijden is niet nieuw in de regio. Eerder gingen onder andere gemeenten Ommen en Zwolle gemeente Raalte al voor.
In overleg
Wethouder Dennis Melenhorst: “Naar aanleiding van het verzoek hebben we een positief gesprek gevoerd met de kerken en winkeliers(verenigingen). We stellen de gemeenteraad voor dat alle winkels op zondag open mogen. De winkeliers kunnen vervolgens zelf bepalen of én wanneer ze hier gebruik van maken. Dit komt de flexibiliteit ten goede. Zo kan er per dorp worden ingespeeld op kansen die zich gedurende het jaar voordoen.”
Eenduidigheid
Om eenduidigheid na te streven wordt voorgesteld zoveel mogelijk dezelfde regels te hanteren voor de verschillende winkeltypes (supermarkt, volumineus en overige detailhandel). De huidige regels winkeltijden voor campingwinkels blijven gehandhaafd.
Het bericht BenW: Winkels Raalte iedere zondag open verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht BenW: Winkels Raalte iedere zondag open verscheen eerst op Salland TV.