Een Koninklijke Onderscheiding voor 14 inwoners tijdens jaarlijkse Lintjesregen

Het is een bijzondere dag voor veertien inwoners van de gemeente Raalte. Zij kregen namelijk een Koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Martijn Dadema reikte de onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis en sprak zijn waardering uit voor de inzet van de gedecoreerden: “De inwoners die vandaag een Koninklijke onderscheiding ontvingen, hebben zich allemaal op hun eigen manier ingezet voor onze samenleving. Ik ben dan ook trots op deze inwoners en ik feliciteer hen van harte met hun onderscheiding.”

Traditiegetrouw reikt de burgemeester op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning de lintjes uit aan inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Het is dan ook een groot compliment voor de veertien inwoners van Raalte dat zij deze onderscheiding hebben ontvangen.

Hieronder leest u wie een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en wat zij daarvoor hebben gedaan.

Mevrouw J.M. (Ans) Dijkman-Keijzer (70 jaar) uit Luttenberg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1993 – 2000 Vrijwilliger bij Bibliotheek Salland. Mevrouw Dijkman-Keijzer nam boeken in, ondersteunde bij de uitleen en begeleidde kinderen.

1994 – 2021 Bestuurslid en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Luttenberg/Mariënheem. Mevrouw Dijkman-Keijzer was coördinator, materiaalbeheerder en hulpverlener. Daarnaast zorgde zij voor een attentie bij lief en leed.

2005 – 2018 Coördinator van de collecte bij de Nederlandse Brandwonden Stichting.

2005 – heden Coördinator van de collecte van het Longfonds in Luttenberg.

De heer B. (Berend) Dijkslag (81 jaar) uit Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

? – heden Vrijwilliger bij de Protestante gemeente Heino. Meneer Dijkslag verzorgt het ophalen en banderen van het kerkblad, haalt de formulieren voor Kerkbalans op en verricht hand-en-spandiensten.

2001 – heden Bestuurslid en secretaris bij de Buurtbusvereniging Heino. Meneer Dijkslag beheert de technische zaken, is chauffeur en werft vrijwilligers.

2005 – heden Vrijwilliger bij Heino’s Mannenkoor. Meneer Dijkslag zorgt voor het vervoer van materieel bij concerten en maakt de zaal gereed voor repetities.

2009 – heden Vrijwilliger bij het Wooldhuis. Meneer Dijkslag onderhoudt de pluktuin en maakt het terrein bladvrij. Hij hangt nestkastjes op en verricht andere hand-en-spandiensten.

Mevrouw G.M.W. (Gerda) van den Enk-ten Have (72 jaar) uit Broekland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2001 – 2008 Voorzitter en bestuurslid van Plaatselijk Belang Broekland. Mevrouw van den Enk realiseerde mede grote projecten, zoals het Kulturhus en drie locaties voor nieuwbouwwoningen.

2002 – 2020

Vrijwilliger bij tennisvereniging ’t Eierhuisje in Broekland. Mevrouw van den Enk speelde een grote rol bij het organiseren en leiden van de competities. Ze zorgde voor de ledenadministratie en digitalisering. Ook ondersteunde ze bij het onderhoud van het clubhuis.

2007 – 2013 Mevrouw van den Enk gaf computerles aan ouderen. Ze gaf cursussen over het omgaan met de computer en programma’s zoals Word, Excel en Photoshop. Dat deed zij bij haar thuis, in het Kulturhus en bij de mensen thuis.

2010 – 2023 Secretaris bij de Heilige Marcellinus in Broekland en aanspreekpunt voor ICT-zaken. Mevrouw van den Enk introduceerde een nieuw systeem voor de financiële- en ledenadministratie voor alle acht geloofsgemeenschappen in de parochie. Ze hielp ook andere vrijwilligers om met het systeem om te gaan.

2016 – heden Vrijwilliger bij Stichting Kulturhus Broekland. Mevrouw van den Enk organiseert regelmatig activiteiten voor ouderen samen met Zorggroep Mien. Ook haalt en brengt ze de deelnemers en schrijft ze artikelen voor het Broeklands Informatieblad.

Mevrouw G.M.W. (Gerda) van den Enk-ten Have (72 jaar) uit Broekland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1984 – heden Vrijwilliger bij Stöppelhaene. Meneer de Groot is toezichthouder en zorgt voor de kaartcontrole. Dankzij zijn ervaringen is de Raalter Evenementen Beveiliging opgericht.

2000 – 2022 Medeoprichter, bestuurslid en voorzitter van Stichting Raalter Evenementen Beveiliging. Deze stichting zorgt voor de beveiliging tijdens lokale evenementen zoals Stöppelhaene, carnavalsoptochten en de wandelvierdaagse. De vrijwilligers werden opgeleid tot gecertificeerde beveiligingsmedewerkers, er kwamen uniformeren, een centrale post en moderne verbindingsmiddelen. Meneer de Groot was commandant en verzorgde de briefing voor medewerkers. Ook zorgde hij voor het plaatsen van de hekken, hand-en-spandiensten en is hij beveiliger.

Piet tijdens Sinterklaas-evenementen bij de Scouting Raalte en initiator om huis- en bedrijfsbezoeken te verzorgen.

De heer A.G.M. (August) Holtmaat (66 jaar) uit Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1997 – 2017 Jeugdtrainer en jeugdcommissielid voor het onderhoud en beheer van het sportpark van CRT Raalte.

2002 – heden Bestuurslid van- en lector bij de OLV kerk in Mariënheem.

2014 – heden Vicevoorzitter en penningmeester bij Samen Leefbaar Mariënheem. Meneer Holtmaat werkt mee aan het zomer-, winter- en kerstprogramma.

2017 – heden Vrijwilliger bij het Levenslooppad Mariënheem en Omnihuus/Mariënheem 80 jaar. Meneer Holtmaat verzamelt archiefmaterialen om de geschiedenis van Mariënheem uit te beelden en vast te leggen.

Mevrouw G.J.H.M. (Sientje) Hulsman-Hulsman (76 jaar) uit Luttenberg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1975 – 2010 Collectant voor het Reumafonds en de Brandwondenstichting.

1990 – 2020 Mevrouw Hulsman was lid van de werkgroep kerkschoonmaak en werkgroep bloemversiering bij de Parochie Heilig Kruis Corneliuskerk in Luttenberg.

1992 – 2021 Vrijwilliger bij de Begrafenisvereniging Laatste Aarde Begeleiding in Luttenberg. Mevrouw Hulsman was uitvaartverzorgster en aanspreekpunt. Ze meldde de overledene bij het gemeentehuis, zorgde voor het drukwerk en voor de koffietafel en maakte het mortuarium na een dienst weer schoon.

Mevrouw A. (Mieke) de Jong (56 jaar) uit Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2004 – heden Mevrouw de Jong is pleegouder. Van 2004 tot 2016 was zij weekendpleegouder en ving zij een of twee kinderen in het weekend op om de ouders te ontlasten. Sinds 2016 is zij pleegouder via Trias Jeugdhulp. Ze vangt twee of drie kinderen tegelijkertijd op. Sinds 2016 hebben er in totaal elf kinderen bij haar gewoond, variërend van crisisopvang tot plaatsingen van twee jaar.

De heer R. (Roel) Kamping (72 jaar) uit Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1997 – heden De heer Kamping is bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter van de jeugdcommissie geweest. Naast clubscheidsrechter was hij ook KNVB-scheidsrechter. Ook is hij al bijna 25 jaar bezorger van het clubblad en is hij lid van de commissie normen en waarden.

2013 – heden Vrijwilliger bij Carinova. De heer Kamping is chauffeur van de rolstoelbus en fietsvrijwilliger. Ook is hij begeleider bij uitstapjes en is hij gastheer.

2014 – heden Vrijwilliger, president en penningmeester bij de Lionsclub Raalte. De heer Kamping was en is voorzitter van verschillende commissies en medeorganisator van allerlei acties.

2014 – heden Taalvrijwilliger bij het Taalpunt Raalte.

Mevrouw M.G.J. (Marion) Kogelman-Bloo (58 jaar) uit Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2007 – heden Voorzitter van de Stuurgroep Pastoraatswerk bij de Parochie Heilig Kruis in Mariënheem.

2008 – heden Organisator en begeleider van Lourdesreizen en bedevaarten voor jongeren. Mevrouw Kogelman-Bloo bereidt alles voor, is het aanspreekpunt voor de deelnemers en is hotelleider op verzoek van de Vereniging Nationale Bedevaarten. Na de reis verzorgt zij een Lourdesviering voor de pelgrims.

2014 – heden Mevrouw Kogelman-Bloo is voorzitter en kartrekker van Samen Leefbaar Mariënheem, waar zij in een zomer- en winterprogramma diverse activiteiten voor organiseert.

De heer A.J. (Aleid) Mulder (83 jaar) uit Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1972 – heden Vrijwilliger bij vv Heino. Meneer Mulder is lid geweest van de kantinecommissie, de zaalvoetbalcommissie en verschillende bouwcommissies. Daarnaast was hij leider, verzorgde hij de inkoop en is hij gastheer. Ten slotte is hij lid van de redactie van het clubblad.

De heer G. (Gert) Nijhoff (57 jaar) uit Laag Zuthem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1999 – 2021 Bestuurslid en voorzitter van Plaatselijk Belang Laag Zuthem (vanaf 2009). Meneer Nijhoff heeft bijgedragen aan de nieuwbouw van Het Trefpunt, het vernieuwen van twee straten en het aanleggen van een sportveld. Ook hield hij contact met de gemeente.

? – heden Lid van het kernteam Laag Zuthem. Meneer Nijhoff zette zich in om de leefbaarheid in Laag Zuthem te vergroten. Dit team wordt ondersteund door de gemeente Raalte en WijZ Welzijn.

? – heden Voorzitter van de verkenningscommissie MFC Laag Zuthem. Daarin onderzoekt meneer Nijhoff samen met de commissie de mogelijkheden om de school, de kerk en het dorpshuis te bundelen in een multifunctioneel centrum.

De heer H.J.J. (Jan) Nijkamp (83 jaar) uit Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1960 – heden Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Raalte. Meneer Nijkamp is lid van de veeg- en opruimploeg en ondersteunt bij de actie Kerkbalans. Vroeger was hij ook diaken, lid van de kerkenraad en lid van de zendingscommissie.

1963 – 1975 Bestuurslid en secretaris van de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM).

1980 – 1990 Bestuurslid van het verzorgingstehuis De Maat in Heino.

2000 – heden Lid van de werkgroep ‘Oogstgave Raalte’ bij Stöppelhaene.

2006 – heden Bestuurslid van de commissie Jeu de Boules bij voetbalvereniging SV Haarle.

2010 – 2021 Bestuurslid van Dorsclub Haarle. Meneer Nijkamp verzorgde het dorsen tijdens feesten en wedstrijden, het handmatig roggemaaien en het binden van de rogge.

De heer J.A. (Jan) Regelink (69 jaar) in Heeten – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1993 – 1999 Lid van de ouderraad en lid van het bouwteam van basisschool St. Bernadette in Heeten

1993 – 2011 Bestuurslid van voetbalvereniging SV Heeten. Meneer Regelink beheerde de accommodatie. Hij zorgde voor de verbouwing en onderhoudswerkzaamheden. Hij introduceerde een accommodatiedag waar hij samen met vrijwilligers zorgde voor het grotere onderhoud. Ook zette meneer Regelink fondsenwerving op, waaronder de kerstbomenactie.

2000 – 2001 Lid van de werkgroep ‘Germaans verleden’ van Plaatselijk Belang Heeten. Meneer Regeling deed onderzoek naar de vondsten van de Germaanse Nederzetting in Heeten en hij begeleidde de ruimtelijke invulling van het project.

2003 – 2004 Lid van de werkgroep ‘Jongeren Ontmoetings Plaats’ (JOP), van Plaatselijk Belang Heeten. Meneer Regelink was bouwmeester en zorgde samen met de jongeren voor het ontwerp. Ook zorgde hij voor de aanvraag van vergunningen.

2005 – 2009 Lid van de werkgroep ‘Herinrichting kruispunt Dorpsstraat – Bosgoed’ (DOBO), van Plaatselijk Belang Heeten. Meneer Regelink droeg bij aan de herinrichting van de hoofdwegen, het dorpsplein, de toegang tot het sportcomplex en het parkeerterrein en het kunstwerk op de rotonde.

2005 – 2010 Lid van de werkgroep ‘Bosijsbaan in het buitengebied van Heeten’. Meneer Regelink was planontwikkelaar en netwerker.

2007 – 2008 Lid van de werkgroep ‘Molen Heeten’. Meneer Regelink zorgde voor het ontwerp, de vergunningen en het bouwen en plaatsen van het kunstwerk de molensteen op de granieten sokkel.

2009 – 2021 Bestuurslid en voorzitter van de Rotary Raalte. Meneer Regelink ondersteunde bij de organisatie van de Santa Run. Hij zette de routes uit en wierf sponsoren. Daarnaast

droeg hij bij aan dorpsvoorzieningen om de leegstand van publieksgebouwen in Heeten tegen te gaan.

2013 – heden Bestuurslid van stichting HeetenWoont. Meneer Regelink droeg bij aan de uitvoering, voorbereiding en herbestemming van de Rabobank en dacht mee in de herontwikkeling van de IJsselgouwe en de Stevenskamp. Ook coördineert hij projecten zoals de Hisloa appartementen voor jongeren met een ontwikkelingsachterstand en onderhoudt het contact met ouders, begeleiders en cliënten.

2015 – heden Bestuurslid en secretaris van stichting Kulturhus Trefpunt Heeten. Meneer Regelink droeg bij aan de verbouwing.

2015 – heden Medeoprichter, bestuurslid en vrijwilliger bij de herensociëteit Salahom in Heeten, die als doel heeft de sociale cohesie in Heeten te versterken. Zo hebben zij de bestuursstructuur van Plaatselijk Belang Heeten vernieuwt en heeft meneer Regelink Heeten Klassiek opgericht om het cultuuraanbod in Heeten te verbreden. Meneer Regelink is voorzitter, initieert en organiseert concerten, werft sponsoren, stelt muziekensembles samen, maakt draaiboeken en introduceert musici voorafgaand aan een concert.

2016 – 2020 Adviseur over de planologische invulling van het sportcomplex in Heeten van Stichting Heeten Sport.

2018 – heden Bestuurslid van stichting Germanen Heeten. Meneer Regelink droeg bij aan de realisatie en was een verbindende schakel met het Kulturhus. De stichting zet zich in om het historische archeologische verleden toegankelijk te maken.

De heer L.W. (Luuk) Sietsma (71 jaar) uit Heino – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

1977 – 1988 Vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Lelystad. Meneer Sietsma was secretaris van het evangelisch appèl en zette huwelijkscursus ‘Marriage Encounter’ op. Ook was hij coördinator van de woon- en werkgemeenschap Gasthuis Het Dak. Daar begeleidde hij enkele bewoners. Ten slotte zette hij zich in voor de fusie met de gereformeerde kerk.

1989 – 1994 Trainer bij VV Heino.

1990 – 2006 Voorzitter van de Protestante Gemeente Heino. Meneer Sietsma leidde een aantal commissie en voerde functioneringsgesprekken met de predikant. Bij problemen zorgde hij voor bemiddeling. Binnen het Samen op weg-proces met de gereformeerde kerk in Laag Zuthem speelde hij een grote rol.

1995 – 2017 Vrijwilliger en voorzitter bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie. Hij zorgde ervoor dat de opleidingen werden gekoppeld aan het werkveld en hielp met de pr. Tussen 2003 en 2009 was hij lid van het bestuur van het European Forum of Psychomotricity en bracht hij het studentencongres Move 2005 naar Nederland. Hij was medeorganisator van het internationale EFP-congres Crossing Borders 2008, dat nationale en internationale verbindingen binnen de PMT opleverde.

2006 – 2017 Meneer Sietsma was medeoprichter en voorzitter van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Hij werkte als vrijwilliger en zorgde ervoor dat verschillende beroepsverenigingen werden opgericht. Hij ontwikkelde ook de Generieke Module Vaktherapie, die nu de basis vormt voor zorgstandaarden en de positie van de NVPMT in nieuwe ontwikkelingen in de zorg bepaalt.

2008 – 2016 Lid van de Raad van Toezicht bij Tactus Verslavingszorg.

2018 – heden Voorzitter van Humanitas Raalte. Meneer Sietsma houdt contact met lokale maatschappelijke organisaties, zorgt voor de training van vrijwilligers en ondersteunt coördinatoren.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Powered by WPeMatico