Vier Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Olst-Wijhe

Aan vier inwoners van de gemeente Olst-Wijhe is een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Drie inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De bijbehorende versierselen werden uitgereikt door burgemeester Yvonne van Mastrigt tijdens de ‘Lintjesregen’ op woensdag 26 april in trouw- en feestlocatie Logtenberg op de Boerhaar. Decorandus Arie Hemmen kon vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn. Hij werd via een beeldbel-afspraak verrast met zijn Koninklijke Onderscheiding. Hij krijgt zijn onderscheiding op een later moment opgespeld.

Wij feliciteren de volgende Olst-Wijhenaren van harte met hun onderscheiding:

Mevrouw Minie Legebeke uit Olst – 80 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Minie Legebeke-Jansen is een zeer betrokken inwoonster. Zij heeft zich langdurig op een breed terrein ingezet als vrijwilligster. En dat doet ze nu, op 80-jarige leeftijd, nog steeds.

Al sinds de jaren tachtig zet Minie zich op verschillende manieren in voor de handbaltak van de lokale sportvereniging. Zij was zelf fanatiek speelster en was daarnaast actief als secretaresse van het lokale bestuur en van het Nederlands Handbal Verbond. Ook was zij scheidsrechter en coach van diverse jeugd- en seniorenteams. Tussen 2014 en 2019 bezette zij ieder jaar twee dagen het wedstrijdsecretariaat van het regionale Beachhandbaltoernooi in Bathmen. Hier deden elk jaar meer dan 200 teams aan mee.

Minie is zeer actief op het vlak van welzijn en welbevinden van de ouderen in onze gemeente. Ze is al ruim 15 jaar secretaris van de Ouderenbond KBO-PCOB Olst-Boskamp. Daarnaast is ze notulist van de samenwerkende ouderenbonden in Olst-Wijhe: de Koepel. De Koepel is een unieke samenwerking van de lokale ouderenorganisaties ANBO, KBO en PCOB. In deze samenwerking worden verbindingen gelegd tussen katholieke, protestants-christelijke en ‘algemene’ ouderen in Olst-Wijhe. Er is regelmatig overleg met zorginstellingen, de woningbouwcorporatie, de wethouder en de lokale welzijnsorganisatie Ut Huus.

Minie is betrokken bij de organisatie van de maandelijkse gezamenlijke maaltijden voor ouderen, de jaarlijkse Dag van de ouderen, jaarlijkse themabijeenkomsten en vele andere ouderenactiviteiten. Ook voor individuele ouderen zet zij zich in. Ze zorgt voor zieke medebewoners in het woonzorgcentrum Averbergen, is chauffeur voor ziekenhuisbezoeken aan familieleden en buren en verzorgt boodschappen. Tot slot is Minie ook nog voorzitter van de Stichting Vrienden van het Averbergen.

De heer Arie Hemmen uit Olst – 71 jaar, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Arie Hemmen heeft zich sinds 2007 ingezet als drijvende kracht achter alle activiteiten en evenementen voor Stichting Theater langs de IJssel. De fietstocht wordt jaarlijks een weekend georganiseerd. Er doen zo’n 2000 mensen mee. Tijdens de tocht zijn er op verschillende locaties voorstelling te zien. Het is een zeer bijzonder evenement; een combinatie van kunst, cultuur en bewegen. Het evenement is in de loop van de jaren uitgebreid met routes naar de westkant van Olst-Wijhe, naar de gemeentes Epe en Heerde. Zelfs in coronatijd werd de fietstocht georganiseerd; de route kon toen via een app worden gedownload.

Evenementen die voor Stichting Theater langs de IJssel op zijn initiatief tot stand zijn gekomen zijn de IJsseltheaterfietstocht (vanaf 2007 ieder jaar een weekend in mei), het Nazomerfestival (2008, 2010 en 2014), Kunsten aan het water (2009, 2010) en het Anton Pieck Winterfestijn (jaarlijks terugkerende kerst-/wintermarkt sinds 2015). Arie was degene die vrijwilligers, ondernemers en de gemeente bij deze evenementen wist te betrekken. Programma’s maakte hij op basis van kennis van zaken en zijn goede visie op kwaliteit. Hij lette erop dat het programma passend was bij de plattelandsomgeving. Daarnaast organiseert Arie regelmatig optredens in een huiskamer-setting.

In 2014 heeft Arie het initiatief genomen om de Verkeersregelaarspoule Olst-Wijhe op te richten, waarin hij tot op heden actief betrokken is.

Naast zijn theateractiviteiten begeleidt Arie sinds 2018 wekelijks een groepje bewoners dat buiten Overkempe naar een locatie gaat om paard te rijden. Overkempe is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke handicap het dagelijks leven delen. Met ingang van 2022 is hij zelfs ‘maatje’ van twee bewoners en begeleidt hij hen bij hun vrijetijdsbesteding.

De heer Joop van der Wal uit Wijhe – 70 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joop van der Wal zet zich al vele jaren in voor de maatschappij. Niet alleen in zijn eigen woonplaats Wijhe, maar vooral ook landelijk. Hij heeft belangrijke rollen vervuld in de oprichting van Stichting Dichterbij-Clown, het bestuur van de Stichting Vrienden Nicolaaskerk en Gezondheidscentrum het IJsselhuis. Joop is inmiddels ook bestuurslid van een uitvaartvereniging.

Als apotheker in Wijhe was Joop initiatiefnemer en, samen met een investeerder/accountant en de gemeente, ontwikkelaar van gezondheidscentrum ‘Het IJsselhuis’. De gezondheidszorg in Wijhe is daarmee samengekomen op één locatie. Door het clusteren van deze eerstelijnsgezondheidsvoorzieningen werd een brede organisatie gecreëerd die heel goed samenwerkt. Mede hierdoor staat er een stevige basis met een stabiele personele bezetting van therapeuten, artsen en overig medisch personeel.

In 2007 heeft Joop de landelijke ‘Stichting Dichterbij-Clown’ opgericht. Hierin is hij tot op heden actief als penningmeester, secretaris en clown. De clowns spelen door heel Nederland voor mensen met dementie, gehandicapten, ernstig meervoudige beperkte kinderen, asielzoekers en andere kwetsbare mensen. Joop is ook actief als rouwclown; hij staat mensen – en hun naasten – bij in de laatste fase van hun leven.

Dichterbij huis is Joop al vanaf de oprichting in 2017 voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden Nicolaaskerk. De stichting streeft naar een intensiever gebruik van de Nicolaaskerk in Wijhe voor culturele evenementen, naast de reguliere kerkdiensten.

Naast dit alles is Joop auteur. Hij schrijft onder andere gedichten. Er verschenen van zijn hand al diverse gedichtenbundels. Ook is hij columnist voor de plaatselijke weekkrant, de ‘Huis-aan-Huis Reklamix’. Hiervoor schrijft hij iedere week een boeiende, inspirerende column. In het verlengde van zijn auteurschap ondersteunt en stimuleert hij dichter/journalist Hassan Kaddour. De heer Kaddour is afkomstig uit Syrië en woont als vluchteling/statushouder in Olst.

De heer Hein Scheffer uit Olst – 65 jaar, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hein Scheffer zet zich al vele jaren belangeloos in voor een aantal verenigingen in zijn woonplaats Olst. De handbal- en een voetbalafdeling van Sportclub Overwetering mogen al vele jaren rekenen op de inzet van Hein. Hij is onder andere als leider van een seniorenvoetbalteam iedere zondag verantwoordelijk voor de competitie-, beker- en oefenwedstrijden. Hij maakt voor hen de rijschema’s, regelt extra spelers, zorgt voor de seizoenafsluiting en neemt het wassen van de tenues voor zijn rekening. Op speeldagen is hij ook aanspreekpunt voor de tegenstanders en bij thuiswedstrijden bemenst hij de kassa om de entreegelden te heffen. Ook is Hein sinds een paar jaar – samen met twee ander vrijwilligers – verslaggever van de voetbalwedstrijden van het eerste elftal. Tijdens het 75-jarig bestaan van de sportvereniging (in 2004) werd het Sixday-voetbaltoernooi opgezet. Dit toernooi werd zo’n succes dat het sindsdien jaarlijks georganiseerd wordt. Hein is vanaf dag één tot op heden als verantwoordelijke betrokken bij de organisatie. Daarnaast had hij in het verleden zitting in de kascommissie van de sportclub.

Naast een actieve rol bij Sc. Overwetering, is Hein ook lid van de uitvoeringscommissie van de Olster Sportvereniging (OSV ’95). Deze commissie zorgt één keer per twee jaar voor een voorstelling van alle leden en staf van de turn-, jazz-, dans-, gym- en springgroepen. In deze commissie is Hein verantwoordelijk voor de inzet van vrijwilligers, het werven van sponsoren, het opbouwen en afbreken van tribunes en decors en overige werkzaamheden tijdens het evenement.

In 2012 werd het project ‘Buurtbemiddeling Olst-Wijhe’ opgericht; een samenwerkingscontract tussen de politie, de gemeente Olst-Wijhe, woningcorporatie Salland Wonen en Raster Welzijn in Deventer. Hein is sinds de start van het project – en nog steeds – betrokken als buurtbemiddelaar en bemiddelt bij soms complexe burenconflicten en overlastsituaties.

Tot slot is Hein sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe.

De gehele ceremonie is terug te kijken via onderstaande video.

Youtube uitzending van de Gemeente Olst-Wijhe

Powered by WPeMatico