GGD IJsselland is klaar voor grootschalig vaccineren

GGD IJsselland schaalt verder op en is eind maart klaar om grootschalig te vaccineren tegen COVID-19. Waar GGD’en landelijk voor de taak staan in april 1,5 miljoen vaccinaties per week te kunnen geven, heeft GGD IJsselland zich voorbereid op haar aandeel in deze taak: ruim 45 duizend vaccinaties per week. Met de ondertekening van het huurcontract van De Trefkoele+ in Dalfsen op 8 maart jl. beschikt de GGD 1 april over vijf ingerichte vaccinatielocaties in de regio IJsselland. Hoeveel mensen per dag de GGD vanaf 1 april kan vaccineren hangt volledig af van de levering van de vaccins. Maar de GGD is er klaar voor!

Vijf vaccinatielocaties in de regio IJsselland
De keuze voor vaccinatielocaties in de vijf gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen en Zwolle is gemaakt door te kijken naar de landelijke spreiding van vaccinatielocaties. Projectmanager Vaccineren bij GGD IJsselland Sebastiaan van Buuren: “Je wilt dat iedereen binnen 30 minuten een vaccinatielocatie kan bereiken, ongeacht waar je woont. Zo geldt voor mensen in de kop van Overijssel dat zij terecht kunnen in Kampen, Emmeloord, Heerenveen of bijvoorbeeld Meppel. Dalfsen ligt heel centraal in de regio IJsselland en Deventer, Hardenberg en Zwolle zijn voor de eigen regio maar ook voor de buurregio’s gunstig gelegen. Mensen zijn vrij te kiezen waar ze hun coronavaccinatie halen. Dat kan in de buurt of in een plaats waar je sneller terecht kunt. Voor de GGD moet opschalen op de locaties mogelijk zijn, waarbij voor elke locatie voldoende medisch personeel beschikbaar is, zoals een toezichthoudende arts of verpleegkundige. Locaties moeten groot genoeg zijn om honderden vaccins per dag te verwerken en verspilling te vermijden.”

Opbouw van locaties in Deventer, Dalfsen en Kampen
15 januari is gestart met vaccineren in de IJsselhallen in Zwolle en op 8 februari in de Evenementenhal in Hardenberg. De opbouw van de vaccinatielocatie in Runshopping Centre De Snipperling in Deventer is nagenoeg klaar. Vanaf 9 maart start de GGD met de opbouw van een grote tent op het parkeerterrein naast sporthal De Reeve in Kampen. Tevens zijn afspraken gemaakt met De Trefkoele+ in Dalfsen waar de GGD tot in oktober terecht kan om te vaccineren. Van Buuren: “We zijn qua locaties voorbereid om medio april/begin mei grootschalig te vaccineren. In elke locatie richten we bovendien meer priklijnen in dan gevraagd, zodat we snel kunnen opschalen als dat nodig is. We zijn bezig ruimte te maken voor studenten die ons gaan meehelpen en mogelijk huisartsorganisaties die onze faciliteiten willen gebruiken. We zijn hierover in gesprek en willen waar mogelijk graag samenwerken.”

De Trefkoele+ in Dalfsen als vijfde locatie
Met De Trefkoele+ in Dalfsen beschikt GGD IJsselland straks over vijf vaccinatielocaties in de regio. Burgemeester Erica van Lente: “We zijn blij dat we met de Trefkoele+ in Dalfsen een goede aanvullende locatie kunnen bieden, waar mensen zich binnenkort kunnen laten vaccineren. De locatie is ruim en biedt goede parkeergelegenheid. Met deze locatie wordt de drempel om je te laten inenten in onze regio verder verlaagd. De kern Dalfsen is vanaf verschillende kanten goed bereikbaar. Zowel binnen de gemeente zelf, maar ook vanuit omliggende gemeenten zoals Raalte en Ommen. Ik hoop dat deze locatie bijdraagt aan een verdere toename van het aantal vaccinaties. Daarmee zetten we samen weer een grote stap om zo snel mogelijk uit deze crisis te komen. Daar zijn we allemaal aan toe: ondernemers en inwoners, van jong tot oud.
Zeven dagen per week, 12 uur per dag
Waar het geven van de griepprik door de huisarts of de jeugdvaccinaties door de GGD op routine kan rusten, vraagt de organisatie van de coronavaccinaties nog veel meer. Directeur Rianne van den Berg: “Je hebt niet alleen te maken met de maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden en mondneusmaskers dragen, maar we werken met relatief nieuwe vaccins wat veel extra van ons vraagt. Denk aan het inrichten van rustplekken waar mensen een kwartiertje zitten na hun prik terwijl er zorg voor ze is. We hebben al veel oudere en vaak minder mobiele mensen mogen ontvangen en werken met verschillende vaccins door elkaar op één locatie. Elk vaccin heeft een eigen werkwijze: van opzuigen tot en met toedienen. En dat doen we zeven dagen per week en sinds 1 maart 12 uur per dag. Dit is een proces van doen, leren en steeds weer aanscherpen. Ik ben trots om te zien met hoeveel inzet, expertise en creativiteit dit wordt gedaan. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we de grote aantallen ook goed kunnen bedienen straks!”

Over scenario’s en opschalen
Strategisch manager Margreet Algera: “We zijn inmiddels gewend op te schalen. Onze opdracht is onderweg een aantal keer veranderd – vervroegd en uitgebreid – waardoor we als GGD in januari zijn begonnen met vaccineren in plaats van pas in juli. Na alle testlocaties hebben we ook twee grote vaccinatielocaties in bedrijf. Maar opschalen zit niet alleen in het aantal locaties; dit valt of staat met het beschikken over voldoende bekwaam personeel. Het is hartverwarmend hoeveel mensen ons willen helpen met deze enorme klus! Dat zagen we al toen we veel gingen testen en bron- en contactonderzoek doen en dat merken we nu opnieuw. Als je de vaccinatielocaties in Zwolle en Hardenberg bezoekt, merk je dat de energie er van af spat! We stropen met elkaar de mouwen op: de mensen die zich laten vaccineren en wij, die de prikken zetten en alles daaromheen regelen.”

Vaccins, vaccins, vaccins…
De datum waarop GGD IJsselland begint met vaccineren op de drie nieuwe locaties is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins, wat wel eens wisselt. Op basis van de huidige verwachting is dat in de loop van april. De drie nieuwe locaties zijn voor 1 april klaar voor gebruik en goed toegankelijk voor een brede doelgroep. Deventer gaat als eerstvolgende locatie open. Landelijk is de verwachting dat de beschikbaarheid van voldoende vaccins steeds stabieler wordt.

Met de grotere leveringen van soorten vaccins zullen ook partijen als de huisartsen meer gaan vaccineren. Van den Berg: “Het is natuurlijk prachtig dat heel veel ouderen al gevaccineerd zijn. Je ziet dit meteen terug in de druk op de zorg. Want dat willen we met elkaar, dat verpleeg- en verzorgingstehuizen de zorg aan kunnen maar ook de ziekenhuizen, zodat andere zorg dan COVID door kan gaan. Samen met ziekenhuizen, instellingsartsen, steeds meer huisartsen en de hulp van bijvoorbeeld apothekers kunnen we deze klus klaren en werken we aan het waarmaken van de belofte van de minister dat iedereen in elk geval één keer gevaccineerd kan zijn voor 1 juli. Wij maken ons er hard voor.”

Wie wanneer een vaccinatie
GGD IJsselland volgt de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid wie wanneer aan de beurt is. Deze volgorde is een paar keer aangepast op advies van de Gezondheidsraad, maar inmiddels zijn al heel veel ouderen en zorgmedewerkers gevaccineerd. Algera: “We ontvangen nu ook zorgmedewerkers uit bijvoorbeeld de thuiszorg en de eerste 79- en 78-jarigen hebben hun uitnodiging van het RIVM binnen. Het RIVM verstuurt deze uitnodigingen verspreid naar steeds jongere mensen, zodat de afsprakenlijn en afsprakenwebsite goed bereikbaar zijn. Mensen kunnen zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio. En is iemand zelf niet goed in staat om naar de vaccinatielocatie te komen? Vraag dan iemand uit de omgeving om te rijden of informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden. Hier is altijd wel een mouw aan te passen.”
Meer informatie: Op de website van GGD IJsselland staat een speciale webpagina met informatie over de coronavaccinatie.