Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette komt op 7 maart langs in Deventer

Slechts 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit bomen, vaste planten, gras, sloten en poelen, de zogenaamde groen-blauwe omgeving. Dat kan in het belang van klimaatuitdagingen wel anders, vinden een aantal organisaties, waaronder de Provincie Overijssel. Zij willen een aantrekkelijke omgeving bieden voor werknemers en ondernemers. Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette op dinsdag 7 maart in Deventer gaan professionals uit overheid en bedrijfsleven met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden. Hoofdspreker is voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Aan de slag
De energietransitie, biodiversiteitbevordering en klimaatadaptatie zijn de grote opgaven van deze tijd. NL2025, waarin vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties werken aan een betere toekomst van Nederland, heeft als doel dat bedrijventerreinen niet worden vergeten in deze opgaves. Ook bedrijventerreinen kunnen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig gemaakt worden.  Dit vraagt om een grote verandering en om gerichte actie door bedrijven om meer groen-blauw te worden.

Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Deventer, die onder leiding staat van Steenbreek-ambassadeur Margot Ribberink, gaan de deelnemers op zoek naar de juiste integrale manier om bedrijventerreinen te herstructureren én te vergroenen.

Hoofdspreker is voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade; hij deelt zijn visie over hoe de grote opgaven van deze tijd het best aangepakt kunnen worden. Fundamentele veranderingen in denken en handelen zijn daarbij volgens Alkemade noodzakelijk. Zeker als het gaat om een (her)inrichting van bedrijventerreinen om groene, gezonde werklandschappen te creëren. Alkemade vertelt op welke wijze dit kan.

Martijn Wubbolts, projectleider Natuur en Ruimte bij Natuur en Milieu Overijssel en geestelijk vader van dit project: “Bedrijventerreinen zijn ook plaatsen waar je niet denkt aan groen, dit geeft op vele plaatsen nogal eens een trieste aanblik en dat doet ook iets met je als werknemer. Naast de energietransitie waar we met z’n allen voor staan is dit zeker iets om het over te hebben met elkaar.” “Er hebben zich al 75 belangstellenden gemeld om mee te denken. Dit zijn mensen uit allerlei groepen, van bestuurders, klimaatmakelaars, ondernemers en ook studenten, laat hij aan Salland1 weten.

Workshops

Naast het programma met sprekers zijn er zes workshops om zelf aan de slag te gaan met de uitdaging:

Praktische informatie

De bijeenkomst is in de Gasfabriek Deventer aan de Zutphenseweg 6B in Deventer en duurt van 13.00 tot 16.30 uur. Aanmelden kan via de website van Natuur en Milieu Overijssel, waar ook meer informatie is te vinden is over het programma.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek, provincie Overijssel, De Natuur en Milieufederaties, NL2025, Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel, Natuur voor Elkaar, Samen Klimaatbestendig en SKBN.

Luuk Lenferink, bedrijfsleider van Lenferink Schilderwerken uit Heino is enthousiast en initiatiefnemer voor het bedrijventerrein in Heino. Hij is samen met mede-ondernemers in gesprek gegaan om dit collectief aan te pakken. “Er zijn meer aspecten die een rol spelen, verduurzaming, veiligheid, energetische verbetering en ook het bieden van jong talent om hierin mee te werken, zijn hierbij de speerpunten,” vertelt Lenferink. Hij heeft zelf aan de bel getrokken bij de Provincie en vanuit de Provincie is een aanmoedigingsbedrag beschikbaar gesteld om hiermee aan de slag te gaan. Begin april staan er sessies gepland met mede-ondernemers waar een schetsontwerp uitrolt om het industrieterrein in Heino aan te pakken. Hierbij zijn ook studenten betrokken. Hij komt graag naar de workshop in Deventer om zich te laten inspireren.