Hulporganisaties lanceren online steunprogramma voor kinderen in Nederland

Drie hulporganisaties die meestal werken met kinderen die opgroeien in oorlog, lanceren vandaag een online steunprogramma voor Nederland. Het TeamUp programma is eigenlijk ontwikkeld om de veerkracht van kinderen in asielzoekerscentra en vluchtelingenkampen met spelen en bewegen te vergroten. Nu is het programma aangepast aan de coronacrisis, voor alle kinderen en ouders die gedwongen thuis zijn.
TeamUp Thuis is een combinatie van games om met elkaar te spelen, te bewegen en bezig te zijn. Staartentikken, spiegelen, de gekke kip – het kan overal waar een beetje plaats is: in de woonkamer, de tuin of op het balkon. TeamUp Thuis kan kinderen van 6 tot en met 11 jaar helpen om te gaan met emoties die de coronacrisis met zich meebrengt, zoals angst, stress, verveling en boosheid.
War Child, Save the Children en UNICEF Nederland
TeamUp is ontwikkeld door War Child, Save the Children en UNICEF Nederland. Het is al enkele jaren in gebruik voor kinderen in crisisgebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika, en ook voor kinderen in asielzoekerscentra in Nederland. Het programma wordt stelselmatig gemonitord en geëvalueerd om kwaliteit en effectiviteit te garanderen.
Supermakkelijk
Ouders kunnen TeamUp Thuis supermakkelijk zelf met hun kinderen spelen via online oefenvideo’s met korte aanwijzingen. De video’s met de oefeningen zijn door de TeamUp trainers de afgelopen dagen in hun eigen woning opgenomen. De selectie is speciaal gemaakt om de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen kleiner te maken.
Veerkracht
“Vanwege ons werk in crisisgebieden weten we uit ervaring dat kinderen heel verschillend reageren in nare situaties. Dat zal bij de coronacrisis niet anders zijn,” zegt Frank Velthuizen van TeamUp. “Soms willen ze in deze moeilijke tijd meer knuffelen. Soms zijn ze teruggetrokken of angstig, of juist boos of lastig. Maar we weten ook uit ervaring dat kinderen enorm veerkrachtig zijn. Spelen en bewegen kunnen daarbij helpen. Zo helpt TeamUp Thuis te ontspannen en hiermee de stress te verlagen.”
Vastigheid
Kinderen in de crisisgebieden waar de hulporganisaties gewoonlijk werken, spelen de TeamUp games samen in de buitenlucht of een zaal. De games zijn aangepast, zodat ze in beperkte ruimtes met een paar of zelfs individueel met ouders of verzorgers kunnen worden gespeeld.
TeamUp Thuis heeft het meeste effect als kinderen de games regelmatig, op dezelfde manier en op een vaste tijd kunnen spelen. De vastigheid biedt kinderen een gevoel van normaliteit en heeft een positieve uitwerking.
 
 
Het bericht Hulporganisaties lanceren online steunprogramma voor kinderen in Nederland verscheen eerst op Salland TV.