Inloopavond 28 oktober Olstergaard Olst

Presentatie definitieve plan Olstergaard Olst

Samen met toekomstige bewoners van Olstergaard ontwerpen wij een plan voor een unieke wijk in Olst. We ontwikkelen de wijk met respect voor de natuur, het landschap en de cultuurhistorie.

Daarnaast is er oog voor klimaatverandering. In Olstergaard wordt een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte erg belangrijk, naast uiteraard het bouwen van unieke, duurzame woningen.

Inloopavond 28 oktober

Het definitieve ontwerp van Olstergaard dat wij samen met de bewonersgroep maakten, laten wij graag aan geïnteresseerden zien.

Op 28 oktober tussen 19.30 en 20.30 is men van harte welkom op de eerste verdieping in het Holstohus in Olst, Jan Schamhartstraat 5 om het plan te bekijken en vragen te stellen.

Vaststellen plan

De gemeenteraad toetst in december 2019 het definitieve ontwerp van de wijk aan de doelstellingen, ambities en financiële kaders.

Er volgt dan ook een besluit over de realisatie van het plan. Op het moment dat de gemeenteraad het plan vaststelt, kan het plan worden vervolgd.

Tenslotte kunnen in 2020 de bouwkavels verkocht worden. Dit alles onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.

Natuurinclusief en circulair

In het gebied speelt het natuurinclusieve concept de hoofdrol. We verweven de natuur in het dagelijks leven en houden er rekening mee.

Zo komt er onder andere aandacht voor de manier waarop men samenleeft met elkaar, het elkaar ontmoeten en hoe we in deze wijk omgaan met klimaatveranderingen.

Ook wordt circulair bouwen belangrijk in deze wijk. Dit betekent dat grondstoffen, producten en goederen slim gebruikt worden zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Inloopavond 28 oktober Olstergaard Olst verscheen eerst op Salland TV.