Jan Overesch: Glyfosaatverbod kan en je kunt met gemak zonder

Glyfosaat is een gewasbestrijder die door steeds meer landen, provincies en gemeenten verboden wordt, omdat het vermoedelijk een kankerverwekkend gif is. We schreven er al vaker over. Ook onze landbouwminister heeft Staatsbosbeheer opgeroepen haar pachters het gebruik van glyfosaat te verbieden. Een andere overheid, de Grondkamer, vocht zo’n verbod aan in Brabant, maar in hoger beroep kreeg de Grondkamer ongelijk.
Jan Overesch, biologisch boer, is daar blij mee:
“Op zich is het verheugend nieuws dat de Centrale Grondkamer dit besluit heeft genomen. Maar eigenlijk is het toch logisch dat je als verhurende grondeigenaar regels mag stellen aan de gebruiker, ter bescherming van jouw bezittingen, in dit geval kostbare landbouwgrond. Grond, bodemleven en biodiversiteit laat je toch niet kapot maken door het gebruik van glyfosaat. Ik ken particuliere grondeigenaren die het hun pachters al lang verbieden glyfosaat te gebruiken. En de pachter voldoet hier met graagte aan.
Overheden als de gemeenten en provincie zouden hier het voortouw in kunnen, nee moeten nemen.
Als biologisch boer gebruik ik toch al geen glyfosaat, en dat gaat prima. Laten we elkaar inspireren en helpen om het gebruik van glyfosaat uit te bannen. Er worden her en der in het land demonstraties gegeven richting glyfosaatvrij boeren. Ook bij de biologische boeren kun je altijd terecht voor informatie.
Dat komt de biodiversiteit, het bodemleven, het schone water, enzovoort allemaal ten goede. Ook de beleving van het platteland en de boer zal positiever zijn.
 
Het bericht Jan Overesch: Glyfosaatverbod kan en je kunt met gemak zonder verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Jan Overesch: Glyfosaatverbod kan en je kunt met gemak zonder verscheen eerst op Salland TV.