Kleine stapjes voor Burgerweeshuis

De gemeenteraad van Deventer heeft woensdagavond na een lange debatavond kleine stappen gemaakt in de voortgang omtrent de huisvesting van het Burgerweeshuis.

Na veel heen en weer gepraat, waarbij er gestemd werd op voorstellen vanuit de raad op de plannen van het college, is de uitkomst een begin van een stap in de juiste richting voor het Burgerweeshuis.

Besloten is dat er een versneld risico-onderzoek komt naar de haalbaarheid van huisvesting van het Burgerweeshuis op het Havenkwartier. Daarnaast wordt er onderzocht of het Burgerweeshuis en de Deventer schouwburg samen in één pand gehuisvest kunnen worden aan de Keizerstraat.

De besluiten die genomen zijn, zijn voor iedere partij anders uit te leggen naar hun achterban. Zo is het voor de PvdA een kers op de taart dat ook de huisvesting van STROOM in het Burgerweeshuis meegenomen wordt in de onderzoeken.

Kelly Hammer van het Burgerweeshuis gaf in een reactie aan deze uitkomst al verwacht te hebben en heeft “mixed feelings” maar ziet het aannemen van het amendement om door te gaan met het onderzoeken van de Haven-variant als iets positiefs.

reacties raadsvergadering 22 februari 2023 – Burgerweeshuis

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Powered by WPeMatico